Villaägarna gör skillnad!

Under 2017 hade vi både politiska framgångar och ett mycket gott medialt genomslag och Villaägarna stärkte sin position som en förkämpe för småhusägare i hela landet. Vi lämnade 21 remissyttranden under året. Vi lyckades även etablera oss som en röst i debatten om trygghet i hemmet och behovet av insatser mot bostadsinbrott.

Bekämpa villainbrotten  

Våra rapporter om bostadsinbrott fick stort medialt genomslag och Villaägarna har varit en röst som drivit på regeringen att prioritera dessa frågor. Regeringens utspel om bekämpning av organiserad brottslighet är ett resultat av förbundets och andras opinionsbildning.

Bankernas rekordvinster på bolån

Bankerna har gjort rekordvinster på bolån. Att bankerna prioriterar vinst över kundnytta och en passiv regering som inte driver igenom reformer för bättre konkurrens på bankmarknaden har vi debatterat medialt. Vi har ställt oss bakom syftet med skärpta amorteringskrav, men har kritiserat stelbentheten i systemet. Vårt eget förslag – ett krav på aggregerad nivå som ger hushållen viss flexibilitet slog igenom bruset medialt.

Rimliga priser i elnäten

Vi har i många år arbetat för rimligare priser i elnäten. Under slutet av året la regeringen fram ett lagförslag som gick helt i Villaägarnas linje. En hårdare reglering av den så kallade kalkylräntan är precis vad vi länge förordat, och det kommer att dämpa prisutvecklingen avsevärt under kommande år. Vi fick stort genomslag under året i denna fråga och vi är sedan länge etablerat som den ledande kundföreträdaren. Villaägarna har framgångsrikt löst två av tre problem med elnätsregleringen; värderingen av tillgångarna och den tillåtna avkastningen. Det som återstår är att avskaffa den indexerade uppräkningen av tillgångsvärdet.

Ta hänsyn till både hushållen och miljön i enskilda avlopp

I debatten om enskilda avloppär vi måna om att de enskilda hushållens intressen försvaras, samtidigt som miljöaspekter tas på allvar. Även här var det mediala utfallet gott.

Skyddslagstiftning för tomträtter

Frågan om tomträtter var het under året. Regeringen bjöd in Villaägarna att beskriva våra reformförslag, och frågan bereds nu i Justitiedepartementet. Villaägarna samlade flera kundföreträdare i denna fråga och genomslagskraften för förslagen blev därför större. Nyckeln till framgång har varit djup sakkunskap och långsiktigt målmedvetet arbete.

Småhusen en del av lösningen på bostadsbristen

Vi fick en debattartikel publicerad i Dagens Industri som handlade om småhusen som en del av lösningen på bostadsbristen.Det gav uppmärksamhet, inte minst i expertkretsar.