Gatukostnader - fastighetsägare betalar när områden förtätas

Vem betalar för gator, lekplatser och grönområden i ett villaområde? På de flesta håll sköts finansieringen via skattsedeln, men i närmare 40 svenska kommuner får fastighetsägarna betala. Villaägarna anser att systemet med gatukostnader är orättvist – fungerande infrastruktur är till nytta för alla.

Urbaniseringen får svenska storstadsregioner att växa så det knakar – områden förtätas och sommarstugeområden omvandlas till villaförorter. Precis som alla andra bostadsområden behöver de ha en fungerande infrastruktur med gator, trottoarer, lekparker och grönområden.

Upp till en miljon kronor per hushåll

Utgifterna för att anlägga allt detta – gatukostnader – läggs på lokala fastighetsägare i närmare 40 svenska kommuner där kommunerna är huvudmän för gator och allmänna platser. Om kommunen anser att en fastighet går att stycka av, får man betala ett högre belopp. Gatukostnaderna är höga och uppgår ofta till hundratusentals kronor, exempel finns på att de uppgått till en miljon kronor. Politikernas argument för gatukostnader är ofta att villaägarna får en värdeökning när områdets gator förbättras och att de därför ska betala. Kostnader för löpande underhåll får däremot inte tas ut av fastighetsägarna, utan måste skattefinansieras.

Anledningen till att inte fler kommuner tar ut gatukostnader är att det krävs samråd med fastighetsägare. Eftersom många blir både kritiska och upprörda när gatukostnader kommer på tal, väljer många kommuner istället att finansiera infrastruktur i nya bostadsområden via skattsedeln.

Så här tycker Villaägarna

Villaägarna tycker att gator, trottoarer och allmänna platser ska finansieras via skattsedeln och inte av fastighetsägare. Stigande fastighetspriser beror ju inte på att gatorna får högre standard, utan på att det finns ett tryck på fastighetsmarknaden och att området förtätas. När nya familjer flyttar in ökar kommunens skatteintäkter, vilket är ett argument för skattefinansiering. Då får även nyinflyttade i ett växande område vara med och betala. Fungerande infrastruktur är viktigt för alla, inte bara för dem som redan bor i ett område.

Villaägarna arbetar för att regeringen ska avskaffa reglerna som gör det möjligt för kommuner att ta betalt av enskilda hushåll för en fungerande infrastruktur. Det gör vi genom att skapa opinion, uppvakta politiker, driva debatt och tipsa media om konsekvenserna när fastighetsägare drabbas av gatukostnader.

Så länge gatukostnader finns kvar ska fastighetsägare åtminstone kunna styra när kostnaden ska tas. Ett sätt är att man inte ska behöva betala förrän man utnyttjar en ny byggrätt. Idag tvingas småhusägaren betala gatukostnader redan när vägen är färdigbyggd även om man inte ”gör något” med sin egen fastighet.

Gatukostnader kan bli ny fastighetsskatt

Under senare år har det funnits förslag som syftar till att göra det lättare för kommunerna att ta ut gatukostnader med hjälp av en gatukostnadstaxa. Förslaget bygger bland annat på slopat samråd. Villaägarna har varnat för att gatukostnader då skulle kunna bli en ny fastighetsskatt och arbetat mot förslaget.

När Peter Eriksson tillträdde som bostadsminister krävde Villaägarna regeringen på besked. Bostadsministerns svar innebär ett nej till en gatukostnadstaxa, men också att dagens problem kvarstår. Vårt arbete fortsätter.

Stöd Villaägarnas arbete

Ju fler vi är, desto starkare är vår röst. Tillsammans skapar vi tryggare och bättre boendevillkor för dig med eget hus. Läs mer och bli medlem i Villaägarna – redan idag!

Bli medlem