Svenska sedlar
Papper med grafer och stapeldiagram
Svenska sedlar

Går S till val på höjd boendebeskattning

Förmögenhetsskatt är inget annat än en förtäckt fastighetsskatt. Så om Socialdemokraterna ska återinföra förmögenhetsskatten kommer det åter bli småhusägarna som får betala, skriver Håkan Larsson, Villaägarnas Riksförbund.

Förmögenhetsskatt är inget annat än en förtäckt fastighetsskatt. Så om Socialdemokraterna ska återinföra förmögenhetsskatten kommer det åter bli småhusägarna som får betala, skriver Håkan Larsson, Villaägarnas Riksförbund.

Statsminister Stefan Löfven öppnade i en intervju med Aftonbladet den 3 mars upp för ett återinförande av förmögenhetsskatten. På frågan "Blir det en ny förmögenhetsskatt?" svarade statsministern "Vi återkommer, vi håller som sagt var på och ser över hur vi ska göra detta, men det är ingen tvekan om att de som har det allra bäst ställt, de kan bidra mer än de gör i dag."

SvD Debatt 180325 ”Går S till val på höjd boendebeskattning?” 

Men det var ju inte de som hade det bäst ställt som betalade förmögenhetsskatt förr. De slapp undan. "Skattelättnaderna är inte rättvisa, men risken hade annars varit att företagarna flyttat ut ur landet", konstaterade finansminister Bosse Ringholm i Aftonbladet 3 oktober år 2000. De som fick betala var istället vanliga småhusfamiljer som bodde i småhus med taxeringsvärden över 3 miljoner.

Förmögenhetsskatt är inget annat än en förtäckt fastighetsskatt

Idag har Skatteverket dessutom inga uppgifter om människors "förmögenheter", lyxbåtar, bilar, konst, smycken och så vidare. Däremot har de småhusägarnas taxeringsvärden. Så ska Socialdemokraterna återinföra förmögenhetsskatten kommer det åter bli småhuskollektivet som får bära skatteoket på sina axlar.

Den 14 mars i år aviserade Stefan Löfven nästa skattesteg. Till Dagens Industri sa han att han vill bjuda in till blocköverskridande samtal om en ny bred skatteuppgörelse efter valet. Målet är att upprepa överenskommelsen från 1990-1991, då bland annat den gamla fastighetsskatten infördes och ränteavdraget sänktes från 50 procent till 30 procent. Är de ute efter att återupprepa detta?

Hur ska boendebeskattningen utformas?

Hur boendebeskattningen ska utformas är både en politisk fråga och en fråga som har stor betydelse för enskilda småhusägares, bostadsrättsinnehavares och hyresgästers privatekonomi. Därför är det en fråga som behöver genomlysas och debatteras. Den ska inte kunna smygas igenom. Det måste bli en fråga som debatteras under årets valrörelse, så att väljarna vet var partierna står när de röstar.

En ökad beskattning på landets småhus må vara varje finansministers dröm. Det är en stabil och icke mobil skattebas. Men kom ihåg att skattetrycket från fastighetsavgiften på landets småhusägare idag ligger på 16 miljarder, vilket är 2,5 miljarder mer än innan fastighetsskattereformen. Anledningen är att avgiftstaket följer inkomstutvecklingen och har sedan reformen ökat från 6 000 kronor till 7 812 kronor. Dessutom har höjda taxeringsvärden drivit upp fastighetsavgifterna under taket.

Småhusägare vill ha klara besked

En återinförd fastighetsskatt från 0,75 procent till 1 procent av taxeringsvärdet utan tak skulle öka skattetrycket på landets småhusägare med cirka 24 miljarder. Tillsammans med återinförd förmögenhetsskatt skulle skattetrycket öka många miljarder ytterligare. Landets 1,8 miljoner småhusägare vill förstås innan valet få klara besked om vilka skatter Socialdemokraterna planerar att höja.

Håkan Larsson
boendeekonom, Villaägarnas Riksförbund

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.