Rapport på gång om fastighetsskatten

Villaägarnas kamp mot en höjd fastighetsavgift går oförtrutet vidare. Inom kort kommer vi att publicera en rapport om varför höjd fastighetsavgift/-skatt är en dålig idé, trots att i princip alla ekonomer säger motsatsen.

I ett svenskt normalhushåll bor hela 74 procent i en bostad finansierad med bolån. Det är betydligt högre än EU-snittet på 48 procent av den enkla anledningen att många familjer i Sverige som skaffar barn inte har något annat val än att köpa en bostad på grund av den dysfunktionella hyresmarknaden. Detta i sin tur gör dem utsatta för skattehöjningar.

Detta är ett av flera argument som kommer att presenteras i den kommande rapporten. Den 22 maj skrev vi om problematiken i Göteborgsposten.