Frys taxeringsvärdena och fastighetsskatten 

Med några undantag betalar alla som bor i småhus fastighetsskatt. Nivån varierar dock. Under 2018 kommer taxeringsvärdena – och därmed också skatten för småhustaxering – att öka kraftigt i hela landet. Vi arbetar för att frysa taxeringsvärdena.