Miniräknare, penna och graf
Parkering för bostadsområde
Parkering för bostadsområde

Analys: SNS vill återinföra en ny och oförutsägbar fastighetsskatt

Fastighetsskatten har seglat upp och blivit en av de riktigt stora frågorna som berör dig som småhusägare. Det är uppenbart att regeringen vill bereda väg för en återinförd fastighetsskatt. De beställer rapport efter rapport som alla landar i samma slutsats: återinför fastighetskatten.

I januariavtalet står att en skattereform ska genomföras. Därefter har rapporter om återinförd fastighetskatt i strid ström kommit från bland annat Finanspolitiska rådet och ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Många ledarredaktioner har också tagit tydlig ställning för en återinförd fastighetskatt, bland annat liberala Expressen och DN. Utöver det har tankesmedjor som Timbro, Fores och Tiden också förespråkat ett återinförande.

Likställ beskattningen mellan småhus och flerbostadshus

Den senaste i raden av rapporter kommer från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). I den lägger nationalekonomiprofessor Peter Englund fram en rad förslag på det bostadspolitiska området. Allt är inte dåligt. Han är, liksom Villaägarna, inne på att likställa beskattningen mellan flerbostadshus och småhus. Idag är småhusen mycket hårdare beskattade än flerbostadshus.

Obegriplig fastighetsskatt föreslås

Peter Englunds förslag är dock oändligt mycket mer komplicerat än dagens förutsägbara system. Skatten ska vara kopplad till statslåneräntan plus 2 procent. Idag hade denna fiktiva ränta legat på ca 1, 94 procent. Den fiktiva räntan ska sedan multipliceras med 30 procent, vilket resulterar i en fastighetskatt på 0,54 procent av ditt taxeringsvärde.

Glasklart? Nej, totalt obegripligt. Du måste vara teoretisk nationalekonom för att överhuvudtaget komma på denna idé. Peter Englund föreslår dessutom att taket i beskattningen slopas. Det kommer att driva människor från hus och hem i takt med att taxeringsvärden och räntor stiger.

Skatten kan öka 100 000 kronor

Ett hus med ett taxeringsvärde på 5 miljoner kronor får, med Peter Englunds förslag, en årlig skatt på 27 000 kronor. Om vi antar att statslåneräntan istället legat på 2010 års nivå, hade skatten hamnat på 168 500 kronor. Och hade statslåneräntan legat på 2 000 års nivå, hade skatten hamnat på svindlande 297 000 kronor. För att dämpa kraftigt ökade räntor, förespråkar Peter Englund att ett tioårigt glidande medelvärde används. Då skulle skatten för ett hus som taxeras till 5 miljoner kronor bli 86 200 kronor. 

Det säger sig självt att Sverige inte kan införa en så oförutsägbar skatt. Räntan ligger på historiskt låga nivåer och ett höjt ränteläge hade varit förödande för Sveriges småhusägare. Vem vill och har råd att bo kvar om skatten för ett vanligt hus i en storstad hamnar på 100 000 kronor per år eller mer?

Husköp är ingen ekonomisk placering

Nationalekonomer vill jämställa husköp med en kapitalplacering trots att det inte är det. Du köper hus för att ha någonstans att bo – där du kan känna dig hemma och trygg. Inte för att få pengar i plånboken. Att löpande beskatta egendom som inte genererar intäkter är en udda fågel i det svenska skattesystemet. Du skattar exempelvis inte för en dyrbar tavla som hänger på väggen eller för en guldtacka som du förvarar i kassaskåpet. Istället beskattas eventuell vinst vid en försäljning.

Återgång till orättvist system

Peter Englunds förslag skulle innebära en återgång till den situation som rådde innan reformen 2007. Vi skulle åter få en orättfärdig skatt som slår hårt mot landets småhusägare. Eftersom skatten inte är relaterad till intäkter kommer den att leda till att människor åter tvingas lämna hus och hem. Det skulle vara ett hårt slag mot hederligt arbetande människor och småhusboendet skulle bli ett privilegium endast för ett fåtal väldigt rika.

Bostadskrasch det sista Sverige behöver

En återinförd fastighetskatt skulle inte bara vara förödande för dig som småhusägare. En bostadskrasch är oundviklig om taket slopas. Precis som på 90-talet skulle en sådan krasch sprida sig djupt in på finansmarknaden. En finansiell härdsmälta är det sista landet behöver i pandemins kölvatten.

Villaägarna talar fastighetsskatt i Bostadspodden

Är du intresserad av denna fråga, lyssna gärna på ”Bostadspodden”. Här intervjuas Villaägarna om fastighetsskatten. Det är också bra om du som medlem sprider kunskap i frågan till vänner och bekanta. Förbundet har närmare 300 000 medlemshushåll. Tillsammans är vi starka. Det politiska priset att återinföra fastighetsskatten kommer att bli högt.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.