Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Anna Werner
Elstolpar
Anna Werner

Regeringen tar steg i rätt riktning

Regeringen har beslutat om tuffare intäktsreglering för de svenska elnätsbolagen. Den myndighet som ska se till så att inte elnätsavgifterna skjuter i höjden, Energimarknadsinspektionen, EI, har bett regeringen om en striktare reglering.

Elnätsavgiften är det som vi betalar för transporten av el till våra hus. Dessutom ingår i den totala elkostnaden för ett hushåll själva elpriset som vi betalar till vår elhandlare och så skatten.

Energimarknadsinspektionen kom i höstas med en rad förslag om skärpningar av regelverket som i förlängningen skulle leda till mer rimliga elnätsavgifter. Villaägarna välkomnar att regeringen nu delvis följer myndighetens förslag. Förslaget innebär att elnätsbolagen kommer få minskade möjligheter att genomföra avgiftshöjningar för sina elnät gentemot konsumenterna.

- Det här är något som vi kämpat för länge så det är klart positivt, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Elnät är ett naturligt monopol

Detta monopol måste därför regleras om inte priserna (elnätsavgifterna) ska skena. Det svenska systemet är sådant att regleringen avgör hur mycket ett elnätsbolag maximalt får ta ut av sitt kundkollektiv, den så kallade intäktsramen.

De flesta elnätsbolag är dock små lokala monopol med mer måttliga priser. De berörs inte av sänkningarna av intäktsramarna, eftersom de inte är i närheten av att utnyttja hela det utrymme som regleringen ger dem.
Det finns dock tre bolag som har utnyttjat den svaga regleringen till att ta ut extrema priser (elnätsavgifter) av sina kunder. Regeringen har lyssnat in kritiken och avser nu att minska intäktsramarna så att dessa tre storbolag tvingas dämpa prishöjningarna.

- Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har länge lovat skärpningar och nu levererar han dem äntligen precis innan valet. Jag är dock förvånad över att media rakt av köpt regeringens beräkning om att elnätsavgifterna kommer sjunka 21 procent år 2020. Han kommer ju inte visa beräkningarna förrän nästa vecka. Media tycks dessutom missa att han uttrycker det som ”upp till 21 procent”, vilket kan betyda allt mellan 0 och 21 procent. Baylan säger inte heller relativt vad.

Den främsta anledningen till att de tre storbolagens elkunder antagligen kommer att få något lägre elnätsavgifter år 2020 än 2019 är att de då inte längre kan använda det engångsutrymme som de profiterar på just nu efter ett tidigare regleringshaveri, säger Anna Werner.

Regleringen är fortfarande tydligt till elnätsbolagens fördel, men Baylan har tagit ett steg närmare framtida balans.

Kontaktpersoner på Villaägarna