Norrland ryter ifrån
– Vi har också rätt till elstöd

Villaägarna i Luleå har i flera medier pekat på det orimliga i att man i norr, med längre och kallare vintrar inte får något elprisstöd. Det absolut bästa vore att istället sänka skatt och moms på el. På lite längre sikt i väntan på att vår elproduktion kunnat återuppbyggas, bör vi införa Sverigepriser.

Kylan i norra Sverige kräver en längre och större ansträngning för att värma hemmet. När december inleds är dessutom den skillnad som tidigare rått mellan norra och södra Sverige utraderad. Priserna överstiger 4 kr i hela landet den sista november. Regeringens elprisstöd ska enligt energiministern ”stötta hushållen den kommande svåra tiden” denna vinter. Men för hushåll i norra Sverige utgår inget stöd under den kommande svåra tiden.

Mikael Larsson, vice ordförande för Villaägarna i Luleå, lyfter i TV 4 den bästa lösningen för att stödja hushållen:

– Vi behöver sänka elprisskatten och ta bort momsen då det är ett mer långsiktigt och rättvist system som gynnar landets samtliga hushåll och även oss i norr.

Genom att sänka elskatten kan kostnaderna reduceras inom det system vi redan använder. Då slipper vi de problem som kommer med dagens elstöd: utdragna upphandlingar inom Försäkringskassan och prövningar av Energimarknadsinspektionen.

Vill införa Sverigepris på el

Mikael Larsson lyfter också den lösning Villaägarna framhållit för det medellånga perspektivet i väntan på ökad elproduktion, det vill säga att införa ett Sverigepris i enlighet med den modell som förre EON-VD:n Bengt Ekenstierna föreslagit:

– Vi anser att det även krävs en långsiktig lösning där vi måste reformera elprismodellen exempelvis genom att det först sätts ett svenskt jämviktspris på el utifrån förväntad inhemsk efterfrågan och produktion med utgångspunkt från dagens fyra elprisområden. Därefter exporteras överskottsproduktion till ett exportpris som Nordpool sätter. Vi får två elpriser. Men våra grannländer får köpa lika mycket el. Det skulle troligtvis ge ett bättre elpris över hela Sverige med dagens elprisområden där sänkningen sannolikt skulle vara markant.

Med anledning av det nu jämställda elpriset över Sverige har energiminister Ebba Busch uttryckt att en längre utveckling får avgöra om även norra Sverige ska omfattas av ett stöd. Det duger inte. Villaägarna anser att stödet, som inrättats för att hjälpa utsatta hushåll genom vintern, även måste innefatta norra Sveriges hushåll.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.