Statsminister Magdalena Andersson

Fler ställer sig bakom avskaffad energiskatt på el

Elkrisen fortsätter och elpriserna förblir extremt höga. De senaste dagarna har fler partier gått på Villaägarnas linje att ta bort energiskatten på el. Samtidig hänvisar statsministern elkunderna till att binda sina elavtal. I den här filmen reder vi ut läget just nu.

Vintern har bara börjat och elkrisen fortsätter. Villaägarna har sedan mitten av oktober krävt att politikerna avskaffar energiskatten på el för att hjälpa hushållen. Sedan dess har parti efter parti meddelat att de vill sänka eller tillfälligt avskaffa skatten. 

Allt fler partier bakom sänkt elskatt 

Sedan oktober har Sverigedemokraterna och Liberalerna krävt sänkt energiskatt, och den 14 december kom utspel från både Moderaterna och Kristdemokraterna om att tillfälligt avskaffa energiskatten på el under vintern.  

Det är väldigt bra besked som inte kommer en dag för tidigt. 

Förra veckan antydde statsminister Magdalena Andersson att hushållen borde ha bundna elavtal. Det är visserligen sant att man kan oroa sig mindre då, men det är inte en långsiktigt hållbar lösning. Det är inte heller rimligt att lägga ansvaret för elkrisen på hushåll med rörliga elavtal, vilket är vartannat hushåll. 

Fasta elavtal ingen långsiktig lösning 

Ett problem med fasta elavtal är att den dagen de förfaller måste hushållen binda om dem. Om elpriserna har rusat blir de nya bundna avtalen extremt dyra. Statsministern kan alltså inte i längden be hushållen skydda sig från höga elpriser genom bundna elavtal. Förr eller senare hinner höga elpriser alltid ifatt. 

Ett annat problem är att elpriserna blivit så höga och volatila att elbolagen periodvis slutat att erbjuda fasta avtal. Det är för stor risk. 

Andra länders regeringar agerar 

Andra länders regeringar och parlament agerar nu för att stötta hushållen i denna kris. I Norge, där elpriset ofta är lägre än i Sverige, har man beslutat att staten fram till mars 2022 ska stå för halva elkostnaden när spotpriset överstiger 70 öre. Detta är det tredje räddningspaketet mot höga elpriser som Norge beslutar om, ett paket värt 5 miljarder. 

I Sverige har nu fyra partier sagt sig vilja avskaffa energiskatten på el tillfälligt eller sänka den permanent. Nu väntar vi på Magdalena Andersson och regeringen.  

Över 40 procent av det svenska hushåll betalar för el är skatt. Det borde vara möjligt för staten att sänka den skatten när hushållen har det tufft. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.