Avlopp med rutigt kakel
Avlopp med rutigt kakel

Raka rör för rimliga regler

Avlopp är ett av de områden där stelbenta kommunala krav leder rätt in i småhusägarnas vardag. Bakvända regelverk för enskilda avlopp och tvångsanslutning till kommunalt vatten och avlopp är frågor där Villaägarna arbetar för medlemmarnas rätt till raka besked och rimliga regler.

Dagens krav på småhusägares enskilda avlopp är orimliga. De förutsätter att hela landet har problem med övergödning, när vi i själva verket på många håll har problem med alltför näringsfattiga jordar och sjöar. Kommunernas reningskrav utgår från att det i alla landets småhus bor fem personer, året runt – men vi vet att i själva verket används många fritidshus betydligt mindre. Regelverket borde tolkas mildare för hus med försumbar miljöpåverkan, exempelvis hus som sällan används och ligger långt från grannar, badplatser och övergödda sjöar.

Småhusägarna tvingas betala

I samband med en allt hårdare exploatering av områden utanför befintligt va-nät, dras ibland kommunalt vatten och avlopp dit. En del av de boende uppskattar förändringen, men inte alla. Småhusägare som redan bor i området måste betala för kommunalt va, även de som inte är orsak till utbyggnaden eller vill ha den. Vi menar att det är rätt att grundregeln är att alla ska vara med och betala för gemensam infrastruktur, men att om man har ett godkänt enskilt avlopp ska man få fortsätta att använda det om man vill. Idag måste du betala för kommunalt va så fort kommunen upprättat en anslutningspunkt vid din fastighetsgräns. Vi tycker att man inte ska behöva betala förrän man börjar använda det kommunala va-nätet.

Det finns flera utmaningar runt avlopp. Ett stort problem är att många nya avloppsanläggningar inte fungerar som de ska och ett annat att det är svårt att mäta hur väl en anläggning verkligen fungerar.

Villaägarna arbetar sedan länge med frågan om tvångsanslutning till kommunalt vatten och avlopp – vi vill stärka fastighetsägarnas villkor genom bättre information, boendedialog och ekonomisk trygghet i frågor som rör avlopp. Vi vill även att regeringen tillsätter pengar för utveckling av billigare teknik för avlopp och nya mätmetoder för avloppsrening.

Avloppsdeklaration - flipp eller flopp?

Utredaren Anders Grönvalls (s) tanke med en avloppsdeklaration är i grunden god: att ge miljöinspektörerna ett hum om status på alla avlopp i kommunen och en idé om var enstaka högriskavlopp finns. Men förslaget om avloppsdeklaration har ett upplägg alltför likt sitt äldre syskon energideklarationen (prislapp 500 – 20 000 kr) – nämligen att dyra konsulter utför sådant som husägaren egentligen själv kan göra.

För småhusägare riskerar avloppsdeklarationen att bli ytterligare en kostsam pålaga för en åtgärd med tveksam samhällsnytta. Den eventuella vinsten med deklarationen beror på huruvida kommunerna kan använda informationen i de insända deklarationerna eller om det bara blir ett parallellt system som kostar massor för dem att administrera. Om deklarationerna används på rätt sätt skulle de kunna utgöra ett förarbete som gör miljöinspektörens inventering snabbare och billigare. Synd dock att husägaren först ska behöva betala för en konsult för deklarationen och sedan kommunen för den vanliga inventeringen. Man borde få minska avgiften för inventeringen med det belopp som man just gett konsulten.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.