Rinnande vatten ur rör
Miniräknare och penna
Avlopp diskho
Miniräknare och penna

Jobbigt att deklarera

Då kan du börja förbereda dig på tuffare tider. Inte nog med fastighets- och energideklaration och att Boverket föreslagit att en klimatdeklaration av hus införs. Nu förordar regeringens utredare även en obligatorisk avloppsdeklaration för dig med enskilt avlopp.

Utredningen föreslår att en avloppsdeklaration blir svenskt obligatorium från 2027. Den ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och fastighetsägaren ska själv skicka in deklarationen till sin kommun. Utredaren har dessutom redan kommit fram till hur stor miljösanktionsavgiften ska vara för den som är en månad sen med att avloppsdeklarera, nämligen 3 000 kronor.

Idén är att kommunen, med deklarationerna som underlag, ska kunna prioritera vilka avlopp som deras miljöinspektörer ska inventera. Villaägarna håller med om att vissa kommuner onekligen är svaga på att prioritera. De väljer att inventera småhusägares enskilda avlopp med minimal miljöpåverkan istället för att bättre se över utsläppen från sina egna reningsverk. Sådana som faktiskt riskerar att skada känsliga vatten, inte bara i teorin utan på riktigt.

Det kan inte vara meningen att husägaren ska behöva betala dubbelt; dels för en konsult som genomför deklarationen och dels för den vanliga inventeringen. Konsultkostnaden måste i så fall kunna dras av mot inventeringskostnaden.

Kartläggning av övergödda vattendrag

En del kommuner har redan idag en arbetsmetod som faktiskt är mycket bättre än den som regeringens utredare föreslår. De kartlägger först var det finns övergödda vattendrag och uppmanar därefter husägare i just de områdena att åtgärda sina avlopp. Detta är en bättre ordning, än att som utredaren föreslår, kräva att alla enskilda avlopp deklareras omedelbart.

De kommuner som arbetar på det här mer rimliga sättet ger ofta också ett ekonomiskt incitament till husägaren att uppgradera sitt avlopp. Exempelvis kan kommunen låta dig slippa betala för en kommande inventering (kostnad cirka 3 000 – 12 000 kr) om du innan ett visst datum själv skickar in en ansökan om förnyat tillstånd för avloppet. Detta är en billigare metod och ger såväl dig som kommunen mindre arbete och stress.

Tanken med en avloppsdeklaration är i grunden god; att ge kommunens miljöinspektörer ett hum om status på avloppen i kommunen och därmed även en idé om var enstaka högriskavlopp skulle kunna finnas. Men om deklarationen ska vara ”enkel” som utredaren föreslår, det vill säga inte motsvara en vanlig inventering som ju är kommunens jobb att utföra, borde den kunna genomföras av husägaren själv. Endast synliga delar (eller delar som på annat sätt är enkla att kontrollera) ska ju inspekteras enligt utredaren.

Kostsam pålaga för husägare

För småhusägare riskerar avloppsdeklarationen att bli ytterligare en kostsam pålaga med tveksam samhällsnytta. Den eventuella samhällsvinsten med deklarationen beror på huruvida kommunerna kommer lyckas använda informationen i de insända deklarationerna eller om det bara blir ett otympligt parallellt register som kostar mycket i administration.

Det kan bli väldigt dyrt om endast certifierade entreprenörer ska få anlägga och deklarera enskilda avlopp, vilket utredningen föreslår. Det är sedan länge känt att det bästa sättet att se till att något blir bra gjort på fastigheten är att själv vara närvarande på byggarbetsplatsen och vara engagerad i bygget. Därför är det viktigt att den som vill och kan, även fortsättningsvis, själv får anlägga och deklarera sitt enskilda avlopp.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.