Avfall måste hanteras bättre

Hanteringen av avfall måste bli effektivare och enklare. Idag har vi ett system som varken är kostnadseffektivt eller ger ordentliga materialströmmar. Hushållens avfall samlas in på olika sätt ute i kommunerna. Vi vill arbeta för en bättre hantering av vårt avfall, lägre kostnad för hushållen och ökad materialåtervinning.