Avfall - gör det lätt att göra rätt!

Idag har vi ett system som varken är kostnadseffektivt eller ger ordentliga materialströmmar. Hushållens avfall samlas in på olika sätt ute i kommunerna. Vi arbetar för en bättre hantering av vårt avfall, lägre kostnad för hushållen och ökad materialåtervinning.