PixelImage

Serviceavtal för samfälligheter

Serviceavtal för samfälligheter

Med serviceavtalet förenklar du styrelsearbetet och skapar trygghet åt föreningen.

Med serviceavtalet får din samfällighetsförening:

  • Samfällighetsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Kostnadsfri rådgivning i alla frågor som rör samfälligheten
  • Lagfartsförteckning
  • Hemsida på Villaägarnas webbplats
  • Rabatter och förmåner
  • Medlemsmagasinet Villaägaren till ordförande, sekreterare och kassör
  • Handbok för samfällighetsföreningar

Ta reda på vad serviceavtal kostar för din förening. Fyll i offertförfrågan redan idag!

Kryssa i vad föreningen förvaltar: 
 

Prisexempel för serviceavtal

1. Förening med 20 hushåll som förvaltar vägar, fibernät, 3 lekplatser och två garagelängor.
3 000 kr inkl. moms/år

2. Förening med 80 hushåll som förvaltar en kvarterslokal, garage och parkeringsplats, grönytor, lekplats och en sopstation.
9 600 kr inkl. moms/år