PixelImage

Ändra styrelseuppgifter

Detta formulär används då serviceavtal tecknas och om ni byter ut styrelsemedlemmar.

När styrelsen byts får de nya ledamöterna ett eget personligt kontaktnummer. Lämna inte ut ert privata kontaktnummer till någon annan.

Föreningens namn och orgnr. Ev. Box-adress:
ORDFÖRANDE
SEKRETERARE
KASSÖR