PixelImage

Infoskrifter

Våra infoskrifter hjälper dig

Våra informationsskrifter ger dig hjälp och stöd i ditt boende. Här hittar du information om allt från juridik till trädgårdsskötsel. Du ser dem sorterade per område här nedan och du måste vara inloggad för att se och ladda ner dokumenten. 


Tillsammans med våra exempelavtal och mallavtal hjälper de dig undvika vanliga fallgroppar. Som medlem kan du också alltid kontakta våra expertrådgivare eller söka bland tusentals svar på andra medlemmars frågor. Samma förmån gäller för dig i en samfällighetsförening med serviceavtal.

Vill du beställa materialet till självkostnadspris?
Mejla info@villaagarna.se eller ring 010-750 01 00. 


Anlita entreprenörer, hantverkare, tjänsteföretag, göra reklamationer och konsumentjuridik vid köp av lös egendom 

Bra kunskap för dig som ska beställa tjänster eller göra en reklamation. Här hittar du också information konsumentjuridik: distansavtalslagen & konsumentköplagen.
Betalningsanmärkningar, betalningsföreläggande, utmätning & avhysning

Så här hanterar du betalningsanmärkningar, betalningsföreläggande, utmätning, avhysning & exekutiv försäljning av fastighet.

 
Boendeekonomi
- om skatter & uppskov, låna pengar och ha råd att underhålla huset

Det här bör du tänka på när du ska låna pengar och få ordning på din underhållsekonomi. Lär dig mer om fastighetstaxering, kapitalvinstbeskattning & uppskov.Bygglov, detaljplaner, fastighetsbestämning (PBL)

Lär dig mer om bygglov, detaljplaner, fastighetsbestämning samt den gamla plan- och bygglagen. 
 

Byggnadsteknik
- inför köp och förvaltning av ditt hus 

Lär dig mer om kryp och torpargrund, skillnader och ytbehandling av fasader och tak. Du får också information hur du upptäcker vanliga fel och brister inför husköp och hur du sköter din underhållsekonomi. Energi för ditt hus 

Läs mer om energiförbrukning av småhus, bergvärme och några av de vanligaste uppvärmningssätten.

Familjerätt 

Läs mer om vad som gäller vid arv, testamente, bodelning och sambolagen.

Fastigheter 
- hyra ut, arrendera, samäga & servitut

Läs mer om arrende, samäganderättslagen & uthyrning av villa för bostadsändamål. Läs också om servitut- positiva och negativa servitut.Fastigheter
- köpa, sälja, ge bort i gåva & reklamera samt gåva av bostadsrätt

Läs hur du upptäcker vanliga fel och brister i hus, reklamationer, vad som ingår i fastighetsköpet, fastighetstillbehör, byggnadstillbehör, överlåtelsebesiktning. Här finns också information om hur du gör en frivillig förmögenhetsöverföring av bostadsrätt med gåvoavsikt.

 Framtidfullmakt
- ett alternativ till god man

Läs mer om framtidsfullmakt - ett sätt att utse den som ska ta över ansvaret den dag du behöver hjälp med att hantera räkningar och sköta om dig själv och ditt hem. 

Försäkring & skadestånd 

Läs mer om hem- och villaförsäkring, skadestånd allmän VA-anläggning, vibrationsskador och andra miljöskador.

Grannar
- om rättsförhållande mellan grannar

Läs mer om vad du får göra och inte göra!

Kommun 

Läs mer om hantering av hushållsavfall, kommunala avgifter & snöröjning.

Processer vid domstolar och myndigheter

Läs mer om processer vid domstolar och myndigheter, handlingar till myndigheter & mål om mindre värden.

 

Samfällighetsföreningar

Läs mer om samfällighetsföreningar som till exempel underhålls- och förnyelsefond, genomföra indrivning & parkering. 
Trädgård
- så får du den att växa

Tips för din odling, köp av växter, skadedjur, vatten och mycket mer.
Tomträtter
- så fungerar det

Läs mer om lagregler för tomträtter & praxis vid omreglering av tomträttsavgäld.