PixelImage

Få juridisk hjälp

Få juridisk hjälp

ställ fråga om juridik

 Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till våra medlemmar.

 

villaägarnas juristbyrå

Villaägarnas Juristbyrå erbjuder dig som är medlem kvalificerad juridisk hjälp med juridiska processer. Juristerna är specialister på juridik för privatpersoner, bland annat fastighetsrätt.

 

Medlingsinstitut bred puff

 Villaägarnas Medlingsinstitut ger dig som medlem möjlighet lösa tvister både snabbare och till lägre kostnad än genom en domstolsförhandling.

 

 Samarbetsadvokater bred puff

Villaägarna samarbetar med ett 80-tal advokatbyråer runt om i landet. När du anlitar någon av Villaägarnas Samarbetsadvokater får du lägre timtaxa än normalt. Dessutom får du kontakt med en advokat som är kvalitetsgranskad av Villaägarna.