PixelImage

Vi gör skillnad

Villaägarna gör skillnad!

Kamp mot gatukostnader, höga bankmarginaler och orättvisor kring elnät, enskilda avlopp och samhällsflyttar. Vi nådde flera framgångar under 2016 - här är vårt arbete som präglade 2016. Nu fortsätter vi ta tag i frågor som påverkar dig som husägare varje dag.

Vi arbetar för flexiblare amorteringskrav

Efter att amorteringskravet trädde i kraft 1 juni 2016 har prisutvecklingen dämpats. Men kravet slår hårt mot vissa grupper eftersom det inte lades på banksektorn som helhet, utan på varje enskild låntagare. Villaägarna arbetar för mer flexibla amorteringskrav.

Vi redovisar bankernas bolånemarginaler

Bankerna har aldrig tjänat så mycket på bolån som nu. Här är Villaägarna en nagel i ögat. Vi redovisar löpande transparent statistik över snitträntor och bolånemarginaler.

Nu ska regelverket för elnätet ses över

Priserna i elnäten har stigit dramatiskt. Efter stark kritik från Villaägarna, som gav stort eko i media, lovade regeringen att se över regelverket.

Vi fortsätter kämpa emot fastighetsskatten 

Många nationalekonomer vill återinföra den gamla fastighetsskatten. Än så länge har Villaägarna förmått riksdag och rege­ring att hålla fast vid reformen från 2008.

Vi för upp flyttskatterna på agendan

Villaägarnas arbete mot höga flyttskatter har uppmärksammats och vår problemformulering har erkänts. Det tas myrsteg i rätt riktning, som till exempel avskaffat tak för uppskov, men de stora reformerna låter vänta på sig.

Stabila villkor för ränteavdragen

Ränteavdragen kritiseras av många ekonomer och politiker, men är ännu oförändrade. Villaägarna har försvarat ingångna avtal – dvs den som räknat med avdraget i en budgivning har betalt för dem vid köpet. En eventuell reform måste därför lämna befintliga lån ifred, har förbundet argumenterat. Finansminister Magdalena Andersson har sagt att ränteavdraget inte ska slopas.

Småhusägaren ska inte betala kommunens gatukostnader!

Efter att SvD Brännpunkt under hösten publicerat Villaägarnas debattartikel om gatukostnader, med en tydligt ställd fråga till bostadsminister Peter Eriksson, svarade han att han för närvarande inte ser något behov av att ändra lagstiftningen. Bakgrunden var det förslag till taxa för gatukostnader som tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan gav i uppdrag till Lantmäteriet att ta fram – med syfte att göra det lättare för kommunerna att vältra över kostnader för nya och upprustade kommunala gator på enskilda småhus­ägare. Kanske är det en strid som kommer behöva vinnas gång på gång, men arbetet är en stor framgång för Villa­ägarnas opinionsbildande arbete.

Ett tak behövs för tomträtten

Villaägarna har vid upprepade tillfällen varnat för chockhöjningar för tomträtter vid nästa småhustaxering 2018 och uppmanat regeringen att snabba på med en proposition. Vår förhoppning är att tomträttsutredningens förslag till tak för tomträttshyror ska vara på plats inför nästa taxering.

Vi fortsätter stödja småhus med enskilt avlopp

Havs- och vattenmyndigheten har kommit med ett förslag om ny förordning för enskilda avlopp. Myndigheten vill fortfarande införa en skatt eller avgift på enskilda avlopp. Däremot har de lyssnat på Villaägarna och sänkt kravet på fosforrening i områden med normal skyddsnivå till 40 % (70 %). I dessa områden försvinner också, om myndigheten får som den vill, kravet på rening av kväve helt och hållet.

Fortfarande saknas regler i Sverige liknande de finska för uppskjutande av åtgärder då miljönyttan är liten och hushållets ekonomi svag. Kretsloppslösningar premieras inte i den nya förordningen och myndigheten erkänner inte att det faktiskt finns fördelar med enskilda avlopp på landsbygden.

Insamling av sopor måste reformeras

Regeringen för just nu rundabordssamtal angående insamlingen av hushållens förpackningar. Undersökningar visar att ”hushållen inte vet hur man ska sopsortera”. Gör systemet för avfallshantering logiskt, så ska ni få se att vi villaägare kan sopsortera!