PixelImage

Tomträtter

Tomträtter

Stigande marktaxeringsvärden och kommunalt godtycke leder till chockhöjda tomträttshyror och friköpspriser. Lagen behöver ändras för att skapa trygghet för de familjer som bor med tomträtt.

Om vårt arbete  just nu för tomträtterna i Halmstad 

svt.se "Kickis hyra höjs med 600%"

Mer om tomträtt: Höjda tomträttshyror slår hårt
Halmstadbor får hyran höjd med mer än 600 %
”Halmstad måste se över sina regler” 

hallandsposten.se "Halmstad chockhöjer tomthyror"

hallandsposten.se "Jenny Johannesson är låst med 640 procent högre hyra"
 
di.se "Tuffare låneregler slår mot tusentals villaägare"  

Om att bo med tomträtt

Den som bor med tomträtt ”hyr” marken runt sitt hus av kommunen och betalar tomträttshyra (tomträttsavgäld). Tomträtt infördes för drygt 100 år sedan, för att de som inte hade råd att köpa mark skulle kunna bygga hus. Idag är tomträtt mest till för att kommunerna ska kunna tillgodogöra sig värdeökningen på marken. Det finns ca 40 000 småhus med tomträtt i landet.

Otryggt med tomträtt idag

För tomträtts­havarna är problemet kraftiga hyreshöjningar som man inte kan förutse och som inte tar hänsyn till det enskilda hushållets betalningsförmåga. På vissa håll blir tomträttshyrorna så höga att tomträttshavarna får svårt att bo kvar i sina bostäder. När tomträttshyran höjs stiger också priset för att köpa loss marken. Tomträtt har blivit en otrygg upplåtelseform. Problemet beror på en kombination av kraftigt stigande marktaxeringsvärden och kommunernas beräkningsgrunder. I lagen finns inget skydd mot chockhöjda tomträttshyror.

Ändra lagen

Villaägarna har länge drivit ett krav på en skyddslagstiftning och medverkat med en expert i en statlig tomträttsutredning. Resultatet är ett utredningsförslag som skulle skapa trygghet för många familjer. Utredningsförslaget innehåller ett tak för hur höga tomträttshyrorna får bli. Nu arbetar vi för att förslaget genomförs och kompletteras med en broms. Det behövs för att begränsa hyreshöjningarna i tider av kraftig markvärdestegring och ge ett skydd om kommuner som tar ut lägre tomträttshyror än vad som skulle vara möjligt skulle anpassa sina regler till det föreslagna taket.

Villaägarna vill också införa en laglig rätt att friköpa marken. Friköpspriset måste ta hänsyn till att det bara finns en naturlig köpare av marken – tomträttshavaren som äger det hus som står på marken.

Vårt tomträttsarbete ger resultat

Villaägarnas tomträttsarbete har både handlat om att ändra lagen och om att påverka enskilda kommuners regler. Utredningsförslaget om ett tak för tomträttshyrorna är en tydlig framgång på riksplanet.

Villaägarna har också tidigare påverkat hyror och friköpspriser i Borås, Eskilstuna, Fagersta, Gällivare, Gävle, Göteborg, Hallstahammar, Jönköping, Karlstad, Kumla, Kungälv, Linköping, Luleå, Malmö, Mönsterås, Nykvarn, Sollentuna, Värmdö, Västervik, Västerås och Örebro.

Så här arbetar vi kring tomträtt

Vi har ordnat informations- och protestmöten och gett kommunpolitikerna konstruktiva förslag om hur de kan förbättra den egna kommunens regler. Vi tipsar massmedia om konsekvenser för enskilda familjer, skriver debattartiklar och uppvaktar politiker. Vi har medverkat med en expert i den statliga utredning som föreslagit ett hyrestak.