PixelImage

Stämpelskatt

Stämpelskatt

Stämpelskatter är en så kallad flyttskatt och är den skatt man får betala när man köper ett hus eller en tomt. Den består  av lagfartsavgift, expeditionsavgift och pantbrevsskatt på nya inteckningar i huset.

Lagfartsavgift

Lagfartsavgiften beräknas på priset (köpeskillingen). Om priset understiger taxeringsvärdet beräknas den på taxeringsvärdet som uppdateras den 1 januari varje år.

Om man får huset genom arv eller gåva slipper man lagfartsavgift. Det gäller dock inte om man i utbyte mot gåvan övertar ansvaret för en skuld eller betalar en ersättning på minst 85 procent av husets värde.

Slutligen betalar man en expeditionsavgift på 825 kronor.

Om man bygger ett hus slipper man betala stämpelskatt på byggnaden men får däremot göra det på tomten.

Pantbrev

Pantbrevsskatt får man betala om man behöver ta lån på huset och det saknas pantbrev. Om det inte finns pantbrev måste man ta ut nya och det kostar två procent av pantbrevets värde i skatt.

Själva processen med att ta reda på om och hur stora pantbrev som finns på det hus du vill köpa och att teckna nya pantbrev kan den säljande mäklaren och din bank hjälpa dig med. Förr var pantbreven skrivna på papper. Numera registreras pantbreven enbart elektroniskt, så kallade datapantbrev som administreras av Lantmäteriverket.

Räknesnurra - stämpelskatt