PixelImage

Underhålls- och förnyelsefond

Underhålls- och förnyelsefond

En underhålls- och förnyelsefond är en fond som ska säkerställa anläggningens framtida underhåll och förnyelse.