PixelImage

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016

Villaägarnas Riksförbund är en av landets största ideella och partipolitiskt obundna organisationer. Förbundet är en tung röst i den bostadspolitiska debatten och spelar en viktig roll i medlemmarnas vardag, inte minst genom god tillgång till rådgivning och medlemsförmåner.

  • Under 2016 hade Villaägarna en positiv medlemsutveckling. Med cirka 320 000 medlemshushåll är vi en av Sveriges största folkrörelser. Vi finns och verkar i hela landet genom drygt 235 lokalföreningar som tillvaratar medlemmarnas intressen på lokal och kommunal nivå.
  • Villaägarnas fleråriga arbete för hårdare prisreglering av elnäten bar frukt när energiminister Ibrahim Baylan under hösten lovade just detta. Regeringen gav – vilket vi länge efterfrågat - Energimarknadsinspektionen i uppdrag att se över hur stor vinst elnätbolagen ska få ta ut per investerad krona.
  • Villaägarna lyckades även stoppa en utvidgning av systemet med gatukostnader, i och med att bostadsminister Peter Eriksson tog avstånd från idén om en kommunal taxa. Det betyder att risken att småhusägare tvingas betala hundratusentals kronor för vägar – som används av alla – minskar.

Läs Villaägarnas årsredovisning 2016