PixelImage

Villaägarnas regionkontor

Villaägarnas regionkontor

Välkommen att kontakta något av Villaägarnas sju regionkontor!


Kontakt med regionkontoren under sommaren 2017

Under v 29-31 är våra regionkontor semesterstängda. Om du som förtroendevald behöver hjälp under sommaren så når du någon av oss på regionkontoren på 010-750 02 20. 


Region ABC

Regionen omfattar länen Stockholm och Uppsala.

Postadress: Box 7118, 192 07 Sollentuna
Besöksadress: Rotebergsvägen 3 
Telefon: 010-750 01 00 
E-post: region.abc@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/abc

Lena Rönngren Røssing, regionchef
Anna Nilsson, föreningskonsulent


Region Mitt

Regionen omfattar länen Värmland, Dalarna, Västmanland och Örebro.

Postadress: Lövstagatan 7, 703 56 Örebro 
Telefon: 010-750 01 00 
Fax: 010-750 02 55 
E-post: region.mitt@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/mitt 

Roger Lindahl, regionchef 
Lena Larje, föreningskonsulent
Johanna Lundholm, föreningskonsulent


Region Norr

Regionen omfattar länen Västerbotten och Norrbotten.

Postadress: Varvsgatan 47, 972 33 Luleå
Telefon: 010-750 01 00 
Fax: 010-750 02 58 
E-post: region.norr@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/norr

Eva Olsson, regionchef 
Åsa Fredriksson, regionassistent/föreningskonsulent


Region Syd

Regionen omfattar länen Skåne, Blekinge och Kronoberg.

Postadress: Derbyvägen 6 E, 212 35 Malmö 
Telefon: 010-750 01 00 
Fax: 010-750 02 51 
E-post: region.syd@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/syd 

Lennart Svensson, tf regionchef
Ingela Berg, föreningskonsulent 
Anders Berlin, föreningskonsulent


Region Väst

Regionen omfattar länen Halland och Västra Götaland.

Postadress: Olof Asklunds gata 17, 421 30 Västra Frölunda 
Telefon: 010-750 01 00 
Fax: 010-750 02 52 
E-post: region.vast@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/vast

Lennart Svensson, tf regionchef
Åsa Abrahamsson, föreningskonsulent
Madeleine Wendel, föreningskonsulent/kommunikatör


Region XYZ

Regionen omfattar länen Gävleborg, Västernorrland och Jämtland.

Postadress: Köpmangatan 1, 852 31 Sundsvall 
Telefon: 010-750 01 00 
Fax: 010-750 02 57 
E-post: region.xyz@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/xyz

Eva Olsson, regionchef
Ann-Catrin Olsson, föreningskonsulent


Region Öst

Regionen omfattar länen Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Gotland.

Postadress: Lövstagatan 7, 703 56 Örebro 
Telefon: 010-750 01 00 
Fax: 010-750 02 55 
E-post: region.ost@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/ost 

Roger Lindahl, regionchef
Lena Larje, föreningskonsulent
Johanna Lundholm, föreningskonsulent