PixelImage

Förbundsstyrelse och valberedning

Förbundsstyrelse och valberedning

Vill du komma i kontakt med medlemmar i förbundsstyrelsen eller valberedningen? Klicka på namnet nedan för att skicka e-post.

Förbundsstyrelse

Porträtt Olle Kristensson, förbundsordförande

Olle Kristensson
Förbundsordförande

Porträtt Ingela Fredriksson, ledamot Region Öst 
Ingela Fredriksson  
Vice förbundsordförande

Porträtt Adam Garnemark, ledamot Region Väst

Adam Garnemark
Ledamot Region Väst

Porträtt Kenneth Lantz, ledamot Region Syd
Kenneth Lantz
Ledamot Region Syd

Porträtt Gunilla Levin, ledamot Region XYZ

Gunilla Levin
Ledamot Region XYZ

Porträtt Anders Nilsson, ledamot Region Norr
Anders Nilsson
Ledamot Region Norr

Porträtt Lennart Olsson, ledamot Region Öst

Lennart Olsson
Ledamot Region Öst

Porträtt Gunilla Spjotgard, ledamot Region Mitt

Gunilla Spjotgard
Ledamot Region Mitt

Porträtt Peter Östergren, ledamot Region ABC

Peter Östergren
Ledamot Region ABC

Valberedning

Pigge Lindén, ordförande, Region Väst
Ann Norsell, Region Syd
Ulf Edvardsson, ledamot, Region Mitt
Carl-Axel Jonsson, ledamot, Region XYZ
Leif Markström, ledamot, Region Norr
Per Salberg, ledamot, Region ABC
Johnhenric Stegemyr, ledamot, Region Öst