PixelImage

Ledningsgrupp, förbundsstyrelse och valberedning

Ledningsgrupp, förbundsstyrelse & valberedning

Villaägarnas Riksförbunds ledningsgrupp, förbundsstyrelse och valberedning.

Ledningsgrupp

Gunnar Jansson, förbundsdirektör

Alexandra Svenonius, kommunikations- och presschef
Britten Wennman, strategisk IT-chef samt avdelningschef 
Kenneth Kanckos, chef affärsutveckling
Lena Södersten, förbundsjurist
Lennart Svensson, regionsamordnare
Madeleine Björninger, marknadschef
Marcus Lindström, chef medlemsförmåner  
Sofia Hellsing, affärsområdeschef Samfällighetsservice
Stefan Jansson, ekonomichef 
Terese Wallinder, chef rådgivningsavdelningen 

Förbundsstyrelse

Porträtt Olle Kristensson, förbundsordförande

Olle Kristensson
Förbundsordförande

Porträtt Adam Garnemark, ledamot Region Väst

Adam Garnemark
Ledamot Region Väst

Porträtt Kenneth Lantz, ledamot Region Syd
Kenneth Lantz
Ledamot Region Syd

Porträtt Gunilla Levin, ledamot Region XYZ

Gunilla Levin
Ledamot Region XYZ

Porträtt Anders Nilsson, ledamot Region Norr
Anders Nilsson
Ledamot Region Norr

Porträtt Lennart Olsson, ledamot Region Öst

Lennart Olsson
Ledamot Region Öst

Porträtt Gunilla Spjotgard, ledamot Region Mitt

Gunilla Spjotgard
Ledamot Region Mitt

Porträtt Peter Östergren, ledamot Region ABC

Peter Östergren
Ledamot Region ABC

Valberedning

Pigge Lindén, ordförande, Region Väst
Ann Norsell, Region Syd
Ulf Edvardsson, ledamot, Region Mitt
Carl-Axel Jonsson, ledamot, Region XYZ
Leif Markström, ledamot, Region Norr
Per Salberg, ledamot, Region ABC
Johnhenric Stegemyr, ledamot, Region Öst