PixelImage

Om oss

Vi hjälper dig

I mer än 60 år har Villaägarna på olika sätt arbetat för att hjälpa dig i vardagen som husägare. Det tänker vi fortsätta med.

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla om att få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem.

Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation.

Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans.

Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig.

Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser.

Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant.

När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor.

Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker lura dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där.

När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare.

Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år.

Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också.

Fakta om Villaägarna

  • Förbundet har ca 324 000 medlemshushåll
  • Partipolitiskt obunden
  • Medlemsarbetet bedrivs lokalt, regionalt och nationellt
  • Huvudkontor i Stockholm och sju regionkontor från norr till söder
  • 250 lokalföreningar tillvaratar medlemmarnas intressen på lokal och kommunal nivå
  • Kvalificerad kompetens inom förbundets verksamhetsområden intressepolitik, rådgivning och medlemsförmåner – såväl rikstäckande som regionala och lokala.