PixelImage

Dränering

Allt om att dränera huset

Det är inte alldeles glasklart om och när en dränering, dvs fuktsäkring av källaren, behöver göras.  Är det en nödvändig investering eller kan du använda pengarna till något roligare? 

Lite fukt i hörnen behöver inte alltid vara en orsak till panik. Det kan till och med vara en fördel om man förvarar rotfrukter i sin källare. Men du vill använda källaren som förråd för kartonger med papper och textil, bör du vara mer uppmärksam. Och är källaren inredd för att uppfylla boendekrav är allt fuktgenomslag i väggar och golv en röd varningslampa.

Flera skäl till att dränera om villan

Den gamla dräneringen kan ha uppnått sin så kallade tekniska medellivslängd eller att man tänker inreda källaren, eller att man planerar att bygga till huset. En tillbyggnad med exempelvis ett garage, eller om man gör en större stenläggning runt huset, ger anledning att samtidigt dränera om. Gör man inte det och dräneringen krackelerar fem år senare så har man målat in sig i ett mycket dyrt hörn och kan tvingas riva upp det nya garagegolvet för att kunna fuktsäkra källaren.

Men inte alltid nödvändigt 

Men alla med källare behöver inte dränera även om det teoretiskt skulle behövas. Vår byggnadstekniske rådgivare Patrik Wendelius brukar ge äldre personer rådet att avstå dräneringen - om det inte är absolut nödvändigt - och använda pengarna till någonting roligare och i stället ge köparen en ”dräneringsrabatt” när de säljer villan. Den gamla dräneringen kan fungera i femtio år, speciellt om källaren bara används som källare och inte som förråd för kläder och annat organiskt material.

Det går även att använda en lite fuktdrabbad källare till förvaring. Men se då till att kartonger och annat inte placeras direkt mot källargolvet eller lutas mot ytterväggen, annars kommer möglet. Ett tips är att lägga på en ullmatta eftersom den tål fukt.

Det kan verka som att man lägger ut en ullmatta för att sedan ställa sakerna på den. Gör någon så kommer både mattan och kartongen att skadas. Mattan måste ligga luftigt och sakerna förvaras luftigt på till exempel hyllor. Skriv gärna att en hygrometer kan visa hur mycket fukt som finns i rummet. 40-60 % relativ fuktighet är normalt. Över 75 % ger risk för skador.

Välj rätt metod för dräneringen

När du ska välja typ av ny dränering, eller som Patrik Wendelius föredrar att kalla det ”utvändigt fuktskydd under mark”, anser han att bästa lösningen är att förse ytterväggen med en kapillärbrytande isolering av cellplast. Vinsterna med den metoden är flera. Dels kan man återanvända jordmassorna man schaktar upp vid dräneringen, dels gör den källarens ytterväggar varmare när de torkar ut inifrån. Med en plastmatta kommer den invändiga fukten inte hinna vandra ut utanför grundmuren innan den når daggpunkten. Den kalla marken gör att fukten fastnar i muren.

Platta på mark och torpargrund

Även hus som står på platta på mark behöver dräneras om. Principerna är desamma som vid källardränering. Hur djupt dräneringen ska läggas är entreprenörens uppgift att veta, vare sig det rör sig om en källare eller platta på mark. För fuktproblem i torpargrund finns det olika åtgärder men det är sällan dränering som är lämpligast. Den bästa metoden är istället – om det finns utrymme – att täcka marken med plast och sedan 10–20 cm stenull. Den utgör ingen brandrisk som cellplast och mer formbar om marken är lite ojämn.

Så fungerar kapillärbrytande väggisolering

 1. Är den gamla grunden struken med kallasfalt bör den tas bort. Då är blästring en snabb och effektiv metod. Har grunden ingen puts ska den putsas.
 2. När grunden är frilagd bör den nya dräneringsledningens högsta punkt ligga 20 cm under grundsulan. Dräneringen bör vara omgiven av ett kapillärbrytande och dränerande material, som tvättad makadam, och ha ett skyddande lager av geotextil mot jordmassorna. Fallet bör vara 5 cm på 10 m.
 3. Dräneringsröret ansluts sedan till en dräneringsbrunn som leder vattnet vidare till exempelvis en stenkista eller det kommunala dagvattensystemet. Dräneringen bör också förses med ett par inspektionsbrunnar för att man i framtiden ska kunna underhållsspola eller undersöka dräneringen med kamera.
 4. Källarväggen kläs sedan med en kapillärbrytande värmeisolering av cellplast som exempelvis isodrän. Isoleringen skyddar huset mot markkyla och markfukt. Isoleringen gör också inomhusmiljön torrare och möjliggör för fukten inifrån källaren att vandra ut genom väggen för att sedan fällas ut som kondens utanför muren och rinna ner till dräneringen.
 5. Isoleringens yttersida kläs med geotextil som också täcker dräneringsröret innan man återfyller schaktet med de gamla jordmassorna. 

Tips när du ska dränera

 • Dränera helst när det är som torrast väder, dvs under sen vår till tidig höst.
 • Undvik rabatter och jord närmast fasaden. Använd istället makadam eller sten.
 • Se till att ett ”avvägningsprotokoll” ingår i avtalet med entreprenören. Det är ett kvalitetsdokument som visar hur djupt dräneringsledningen ligger.
  Skriv in i avtalet att när dräneringsledningen är lagd ska ett avvägningsprotokoll upprättas med avvägning av ledningens läge i höjd var 2:a meter i förhållande till en punkt på huset. Det tryggar att ledningen ligger i fall i hela dess längd. Du som är medlem: Logga in och ladda ner ett avvägningsprotokoll. Länk dyker upp här under när du loggat in.

Liten ordlista för dränering  

 • Daggpunkt – när varm, fuktig luft vandrar ut genom en källarvägg stöter den till slut på ett kallare klimat och kondenserar/blir till vatten.
 • Kapillärbrytande – ett material som hindrar fukten att stiga uppåt. Vid dränering kan till exempel tvättad makadam/singel eller specifika prudukter användas för den uppgiften.
 • Organiska material – både levande och dött växtmaterial som till exempel träreglar och textilier.
 • Saltutfällningar – ett tecken på att vägg och källargolv är fuktiga. Vatten och fukt transporteras av de kapillära krafterna och tar med sig salter som finns i mark och jord. När fukten sedan avdunstar fälls saltet ut och liknar kristaller.
 • Stenkista – en grop fylld med sten som täcks med jordmassor och som används för att samla upp till exempel dränerings- och regnvatten. Idag kläs den vanligtvis även med geotextil för att inte slamma igen.

Checklista för att inreda källaren

 1. För att skapa en boendeliknande miljö i källaren är det klokt att isolera utifrån, det är den metod som bäst torkar ut källaren.
 2. Undvik så långt möjligt organiska material i konstruktionen. Väggarna reglas upp med stålreglar (använd inte träreglar), som fästs med distanser mot väggen så luft kan cirkulera.
 3. Som isolering av väggarna är cellplast bättre än mineralull. Ett alternativ är att undvika isolering helt och hållet. Det ökar energi-förbrukningen, men minskar risken för mögelproblem. Golvet kan beläggas med klinker, eller exempelvis ett laminatgolv på en ventilerande plastmatta.

Text: Tore Tobiasson