PixelImage

Så lagar du din putsfasad

Putsfasad - så lagar du putsfasaden

Så gör du när du lagar sprickor i din putsfasad.

  • Hugg bort putsen 2 till 4 cm på vardera sidan av sprickan.
  • Borsta rent med en stålborste och spola med vatten. Följ anvisningarna på lagningsbruket. Vanligtvis läggs en primer eller en tunn grund som får torka tills ytan får en hinna.
  • Därefter slås putsen på med en murslev. Beroende på ytan så kan lagningen till exempel skuras med en murbräda eller penslas med en kalkkvast för att få samma ytstruktur som fasaden runt skadan.
  • Lagningen ska hållas fuktig de närmaste två till tre dygnen. Görs inte detta kan härdningen ske för snabbt och nya sprickor uppstå.

Vill du veta mer?

Identifiera din puts

Mer om putsskador

Ta hand om putsfasaden