PixelImage

Del 14: Ta hand om putsfasaden

Del 14: Ta hand om putsfasaden

Sprickor i fasaden vill ingen villaägare råka ut för, men skulle det hända bör de åtgärdas snabbt. Här är tipsen som räddar fasaden!

Skador i putsfasaden har främst två orsaker: sättningar i huset och fukt. Stoppar du möjligheten för fukt att leta sig in bakom putsen så upphör skadan att växa. Ett trasigt tak, en sprucken hängränna, eller något annat som gör att delar av putsfasaden utsätts för extra mycket vatten bör därför åtgärdas direkt.

Skyddas fasaden från onormala mängder fukt får den bättre livsbetingelser. Man ska också tänka på att putsfasader liksom träfasader behöver underhåll och få ett nytt ytskikt då och då för att uppnå maximal livslängd.

– Genom att tvätta och måla putsfasaden regelbundet kan man undvika många problem, förklarar Lars Johansson, Villa-ägarnas byggnadstekniska expert.

Däremot behöver en putsfasad inte målas lika ofta som en fasad av trä. Men precis som man ibland tvättar ren träfasaden bör även fasader av puts rengöras från smuts och fett från till exempel avgaser. Det ökar färgens livslängd.

Frostsprängning värsta boven

– De vanligaste skadorna på putsfasader beror på frostsprängning. Fukten har hittat in bakom putsen och väggen. När det sedan blir kallt expanderar den, fukten fryser och spränger putsen, säger Lars Johansson.

För att laga en spricka i fasaden knack-ar man bort putsbruket ett par tre centimeter runt sprickan och lagar med samma slags puts som huset putsades från början. Har man otur kan stora sjok ha lossnat från fasaden. Det hör man om man knackar på väggen och hör ett ihåligt ljud, ”bom”, som när man slår på en gitarr. Bomområdet måste också tas bort. Större områden som ska lagas måste förstärkas med putsnät – ett galvaniserat nät som påminner om kycklingnät.

Hög svårighetsgrad

Lars Johansson konstaterar att det är en hög svårighetsgrad på att laga putsskador. Dels så ska man identifiera blandningen som användes när fasaden putsades, dels så ska man kunna skapa en identisk putsstruktur.

När det gäller fasader av putsbruk så blir det enkla det svåra om man vill skapa en lagning som inte ögat kan se. Först gäller det att välja rätt putsbruk: Är fasaden putsad med C-bruk (dvs cement-), K-bruk (dvs kalk-) eller med KC-bruk? KC-bruk kan också innehålla olika varianter på blandningar av kalk och cement vilket ökar valmöjligheterna ytterligare.

Varför är det då farligt att använda fel sorts putsbruk? Får man inte till samma brukblandning så får man två olika kroppar med olika hårdheter som rör sig olika när fasaden påverkas av kyla, värme och regn vilket gör att nya sprickor uppstår. Ett annat misstag är att man putsar skadan med en hårdare puts än originalet. Om man till exempel använder cementputs på kalkputs så är risken stor att nya sprickor uppstår när cementputsen härdar, eftersom den krymper mer än kalkputs. Så det är bara att inse att laga skador i en putsfasad är ingenting som görs på en höft, utan kräver en tydlig tanke och säker hand.

– Det är många murare som inte ger sig på att laga skadade fasader. Har man aldrig putsat någonting innan så bör man anlita yrkesmän. Sedan finns det olika typer av fasader. Har du en slätputsad fasad och har en viss vana så kan du nog ge dig på och göra jobbet själv, men helt enkelt är det inte, konstaterar Lars Johansson.

Har man en murstensvägg och en del av stenarna har spruckit får man kratsa ur fogen runt stenen och byta ut dem. Även här gäller det att använda samma sorts murbruk som använts tidigare. För använder man ett för hårt murbruk, som cementbruk, kan en mjukare mursten skadas av att bruket är hårdare än stenen. Det hände med ringmuren i Visby. Där användes ett cementbaserat murbruk som var hårdare än kalkstenen. Det gjorde att när muren rörde sig av värme och kyla så skadades kalkstenen.

– Är det många stenar man ska byta är det viktigt att inte ta alla på en gång. För gör man det kan hela murväggen rasa ihop, konstaterar Lars Johansson.

Läs mer: Underhållsskolan del 14

Identifiera din puts

Steg för steg - så gör du

Mer om putsskador 

Underhållsskolan del 14 som pdf