PixelImage

Rengöring av sten och betong

Rengöring av sten och betong

Tvättmedel för gångar och murar? Jo, det finns. Och var försiktig med högtryckssprutan om du har mur eller gång av betong.

Mossa, alger, lavar, grillfett och vanlig smuts tillhör stenläggningens och murarnas värld. Vill man undvika att det växer på stenläggning och murar rekommenderar Villaägarnas byggnadstekniska rådgivare Lars Johansson Bensaltensid. Det är ett ”tvättmedel” som håller alger, mossa och annat borta i minst fyra år.

– Det är inte bra att använda högtrycksspruta på betongsten eller betongmurar. Vattentrycket river upp ytan och gör det enklare för fukt att tränga in och luckra upp materialet, säger Lars Johansson.

Detta gäller inte natursten som granit och gnejs som är så att säga ”vattentät”.

Vill man skydda sin stenläggning och mur från fett, smuts och vatten kan man impregnera stenen. Hydrofobering förser ytan med en slags regnkappa och hindrar fukten att ta sig in i betongen. Det finns många leverantörer av olika hydrofoberingsvätskor. Lars Johanssons erfarenhet är att Nordisk stenimpregnerings produkt Stenimpregnering C2 för fasader och murar är väl beprövad. Det verkningsfulla ämnet är silaner. Det ger ytan ett långvarigt skydd. En hinna hindrar fukt från att tränga in men andas ut vattenånga som finns i materialet.

– Sten är ett väldigt tåligt material som kräver extremt lite skötsel. När det gäller stenläggning är egentligen ett korrekt grundarbete den bästa skötseln. Har du en dubbelvikt geoduk under plattorna undviker man att gräs och annat växer upp och då är i princip hela kriget redan vunnet, konstaterar Lars Johansson.