PixelImage

Säkerhet: Tips för en säker renovering

Säkra tips för hemmafixare - Så här ser du till att snickra och fixa tryggt!

Att ägna sin fritid åt att bygga, renovera och fixa har blivit allt populärare, med inspiration från en mängd tv-program och tidningar i ämnet. Samtidigt ökar antalet som skadar sig – och kanske inte så oväntat är det oftast medel­ålders män som råkar illa ut. Räknar man även trädgårdsarbete så kan man lägga till 5 800 skadade personer till de 24 000 olycksdrabbade gördetsjälvarna.

Foto: Getty Images

Innan du äntrar stegen…
Fallskador är vanliga, så tänk dig för innan du klättrar upp på stegen. Se för det första till att du har en stege som är godkänd (certifierad). Lutningen mot väggen ska vara 75 grader, kolla att glidskydden är hela och förankra även stegen så att den inte kan åka åt sidan – använd ett spännband eller en skruvtving. Du bör undvika att använda stege om du till exempel ska hantera något otympligt, eller om underlaget lutar eller är halt, exempelvis i en fuktig källare eller badrum.

Patrik Wendelius, byggnadsteknisk rådgivare hos Villaägarna, varnar för att även fall från låg höjd kan bli allvarliga. Så var varsam även när du klättrar upp på de där vanliga, låga köksstegarna – risken är att man inte hinner få ut armarna och ta emot sig om man ramlar, istället är det huvudet som får ta smällen.
– Se också till att det inte är en massa prylar omkring dig när du jobbar på en stege. Och ha gärna något på huvudet! Numera finns det skyddskepsar som inte är lika klumpiga som en hjälm. Gör du arbeten på tak, använd alltid säkerhetssele!

Vissa skador kan vara allvarligare än andra, påpekar Patrik Wendelius, det gäller exempelvis ögon- och öronskador:
– Skyddsglasögon för att inte få in något i ögonen och hörselskydd när man håller på med bullrande maskiner är mycket viktigt! Det är enkla sätt att förebygga livslånga problem.
Sågverktyg av olika slag står för nästan en tredjedel av skadorna, och vinkelslipar står för nästan lika stor andel. Knivar, yxor och vedklyvar ska också hanteras med försiktighet. Läs igenom säkerhets­råden som följer med verktygen, och är du osäker – låt bli just det verktyget!

Skydda dig på bästa sätt
Mindre blessyrer kan undvikas genom att använda montagehandskar, de ger även ett visst skydd mot klämskador.
– Damm, lösningsmedel och mögel­sporer är annat att se upp med, säger Patrik Wendelius. Använd ett andningsskydd av halvmaskmodell.

Om det finns asbest i huset ska man överlåta saneringen till proffs.
– Men många kanske inte vet att det till exempel kan finnas asbest i plastmattor från 70-talet.
– Och även om just elchocker inte tillhör de allra vanligaste olyckorna – kolla alltid med en spänningsprovare att elen är frånkopplad innan du utför något elarbete. För att ta reda på var i väggen elledningar och vattenrör går, använd en regelsökare för att undvika att råka borra på fel ställe … 

Varning – här kan det finnas asbest

  • rörisolering
  • värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
  • ventilationstrummor och ventilationsaggregat
  • asbestcementskivor på fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp
  • fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
  • gasspisar: strålskydd på skåpsidor mot spisen
  • plastmattor och golvplattor
  • kakelfix och fog
  • golvbeläggningar
  • mattlim

Text: Lotte Ivarson Sandén