PixelImage

Garagebygge - regler

Regler för garagebygge

Det finns regler att rätta sig efter. Kolla upp dem innan du bygger ditt drömgarage.

Att bygga garage kräver oftast bygglov, men med de nya reglerna om komplementbostadshus, de så kallade attefallshusen, har kravet på bygglov tagits bort för en komplementbyggnad. Det innebär att du – utöver en friggebod på maximalt 15 m2 – får uppföra en byggnad upp till 25 m² och högsta höjd 4 meter. Det som måste skickas in är en bygganmälan.

Bygga nära tomtgräns

Avståndet till granntomten behöver vara minst 4,5 meter om garaget ska byggas utan bygglov. Om grannen ger sitt medgivande, kan garaget byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Vill du bygga närmare än 4,5 meter, men grannen motsätter sig detta, kan en bygglovsansökan skickas in till kommunen. Beroende på omständigheterna i övrigt, kan kommunen då avslå ansökan eller bevilja bygglov. För grannsämjans skull avråder vi dock från detta alternativ. Försök istället att hitta en lösning som ni kan vara överens om.

Tänk på att garage som inte utgör attefallshus brukar kräva bygglov.

Område som saknar detaljplan och områdesbestämmelser

Saknas detaljplan och områdesbestämmelser behövs normalt inte bygglov. Men kontrollera med kommunen för att vara på den säkra sidan.

Att tänka på när du bygger garage

Utöver reglerna om att få bygga, finns det regler om hur garaget bör byggas. Det kan gälla bärighet, brandskydd, säkerhet vid användning och kontroller under byggets gång. 

Mer information om vad du ska tänka på när garaget byggs hittar du här.

Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.
Kommentarer
regler. Jag godkänner att Villaägarna hanterar mina uppgifter enligt Personuppgiftslagen.
Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.