PixelImage

Buller: Gränsvärden

Gränsvärden för buller

30 decibel

Genomsnittlig ljudnivå inomhus vid trafikbuller

40 decibel

Enligt rättspraxis maximal ljudnivå utomhus för vindkraftverk när det blåser 8 sekundmeter på tio meters höjd

40 decibel

Acceptabel nivå på industribuller nattetid

45 decibel

Riktvärde för maximal ljudnivå inomhus på natten för trafikbuller

45 decibel

Enligt norm acceptabel nivå på industribuller kl 18.00 – 22.00

50 decibel

Enligt norm acceptabel nivå för industribuller dagtid

50 – 60 decibel

Normalt samtal

55 decibel

Riktvärde för genomsnittlig ljudnivå utomhus vid fasaden vid störningar från väg, järnväg och flyg

60 decibel

Uppmätt ljudnivå på fågelsång (koltrast)

70 decibel

Riktvärde för maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad

80 - 90 decibel

Passerande godståg

100 decibel

Discotek, rockkonsert

Källa: Socialstyrelsen, Trafikverket m.fl.

Läs mer

Vad är buller?

Kan vi stoppa bullret?