PixelImage

Brandsäkerhet: Praktiska tips för att minska brandrisken

Brandrisk - praktiska tips

Med små medel kan du skydda ditt hem mot brand. Vi tipsar dig om hur du ska göra.

Praktiska råd för att förebygga brand

 • Släck alltid levande ljus innan du lämnar rummet.
 • Använd ljusstakar av material som inte är brännbart, t.ex. glas, metall eller keramik.
 • Se till att levande ljus sitter fast ordentligt i ljusstaken.
 • Ha tillräckligt avstånd mellan värmeljus, minst en decimeter och ställ aldrig värmeljus direkt på bordsskivan.
 • Låt inte torktumlare eller disk- eller tvättmaskin stå på när du går hemifrån.
 • Städa bakom torktumlare, tvättmaskin och andra vitvaror så att dammet försvinner.
 • Se till att diskmaskin, tvättmaskin, tv, kylskåp och dator m m har tillräcklig luftcirkulation.
 • Ha inte apparater på stand-by. Stäng av dem med strömbrytaren när du inte använder dem.
 • Se till att sladdar och kontakter är hela.
 • Överbelasta inte skarvsladdar.
 • Se till att spisen är avstängd. En brandfilt som förvaras nära spisen kan vara bra, liksom en spisvakt (stänger av spisen om det blir för varmt och fungerar som brandvarnare).
 • Gör rent köksfläkten.
 • Se till att det finns luftväxling runt lampor, ljusslangar och spotlights. Täck dem inte med textilier.
 • Installera jordfelsbrytare.
 • Skaffa en 6-kilos pulversläckare, de fungerar på de flesta bränder. Den ska uppfylla standarden SS-EN 3-7 och vara CE-märkt.
 • Skaffa en handbrandsläckare och se till att alla i familjen kan hantera den.
 • Brandvarnare ska alltid finns uppsatt.

Barn och eld

Barn är nyfikna på eld. Skräm aldrig ett barn för eld – det ökar bara nyfikenheten. Lär barnen att handskas med eld. Och kom ihåg att aldrig lämna barn ensamma med levande ljus.

5 tips om brandvarnare

 • Rengör från utsidan med dammsugare en gång om året.
 • Byt batteri en gång om året -  en dag som är lätt att komma ihåg är 1 december.
 • Kontrollera att brandvarnaren fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid.
 • Byt ut brandvarnaren efter 8–10 år. Den har begränsad livslängd.
 • Testa brandvarnaren genom att trycka in testknappen.

Text: Sofia Norling
Källa: Svenska Brandskyddsföreningen