PixelImage

Fiber: Frågor och svar om ny digital infrastruktur

Fiber: Frågor och svar om ny digital infrastruktur

Fiber är framtidens digitala infrastruktur som ersätter dagens kopparnät. Fiber ger påtagligt högre hastighet, bättre kvalitet och större driftsäkerhet än någon annan teknik. Här hittar du svar på dina frågor om fiber.

Utbyggnaden av fibernät pågår intensivt efter regeringens målsättning att 90 procent av alla hushåll ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/sek år 2020.

Antalet tjänster som går via bredband ökar hela tiden. Det handlar förstås om internet, TV och telefoni, men också om morgondagens välfärdstjänster.

Frågor och svar om fiber

Varför fiber – jag är ju nöjd med min nuvarande lösning?

Fiber är den enda infrastruktur som klarar såväl dagens som framtidens krav för digital trafik. Det gamla kopparnätet avvecklas i snabb takt och fiber bedöms vara den dominerande infrastrukturen under 40-50 år framöver.

Vad innebär ett öppet fibernät?

Det innebär att du själv bestämmer vilka tjänster du vill nyttja och vilken leverantör som levererar dem. Det ger dig helt enkelt fler valmöjligheter. När konsumenten själv bestämmer så måste leverantörerna bli ännu bättre och pressa priserna.

Vilka är nackdelarna med ett slutet nät?

I ett slutet nät har du liten eller ingen möjlighet till påverkan och är fast med en leverantör under lång tid. I slutna nät har du ofta långa bindningstider och saknar möjlighet att byta tjänsteleverantör.

Vilka tjänster kan jag beställa via fiber?

I dagsläget är det framförallt internet, TV och telefoni. Utvecklingen går dock i en rasande takt och allt fler tjänster kommer utnyttja fiberns kapacitet och stabilitet. Allt från sjukvård, skola och omsorg till smarta hem och larm är några av funktionerna som utvecklas. Kort sagt, du är rustad för tung trafik – både idag och imorgon.

Vad är fördelen med optisk fiber jämfört med koppar (Koax och Cat5/6)?

Optisk fiber är den enda infrastruktur som man vet klarar framtidens krav på digitala tjänster. Fiber har en garanterad hastighet och en obegränsad kapacitet. Det är även miljövänligt, går inte att lyssna av och det avger ingen strålning. Ett framtidssäkert val.

Alla har rätt till fiber – Villaägarnas samarbete med IP-Only