PixelImage

Säkerhet: 10 tips för att barnsäkra hemmet

Barnsäkra hemmet - 10 tips

Genom att följa några enkla råd går det att ta bort de värsta barnfällorna i hemmet.

  • Se till att du kan nå allt med en hand när bebisen ligger på skötbordet så att andra handen kan vara på bebisen.
  • Förankra barnstolen i bordet med en barn-stolsrem. Får barnet chansen kan det sätta upp fötterna mot köksbordet och välta barnstolen bakåt. Och använd trånga barnstolar. Det gör att barnet inte kan resa sig upp och trilla ur.
  • Förse trappan med grindar, eluttagen med petskydd och lådor med vassa knivar med barnspärr.
  • Lås in mediciner och kemikalier.
  • Låt inte barnen komma åt diskmaskinstabletterna.
  • Förse spisen med tippskydd och spisskydd.
  • Lämna aldrig barnet ensamt i badkaret eller badbaljan, inte ens när du dragit ur proppen. Riktigt små barn förstår inte att de ska lyfta sig upp ur vattnet utan drunknar i centimeterdjupt vatten.
  • Låt inte jordnötter och andra små saker som barn kan sätta i halsen ligga framme. Konsumentverket delar ut provcylindrar där man kan testa vad som är farligt för barns luftstrupar. Provcylindern finns även att köpa i de flesta barnbutiker.
  • Se till att tändstickor och tändare ligger på en säker plats, eftersom mer än åtta av tio skolbarn är fascinerade av eld.
  • www.konsumentverket.se finns information om vad som är giftigt, om vilka produkter man inte bör köpa och mycket annat matnyttigt.

Vill du veta mer?

Tips för att begränsa brandrisken i hemmet