PixelImage

Uppsägning och förlängning

Uppsägning och förlängning

Uppsägning av avtal ska ske skriftligt genom mail till samfalligheter@villaagarna.se Om avtalet inte sägs upp senast sex (6) månader före avtalsperiodens utgång, förlängs det på samma villkor med ett (1) år. Om avtalet har förlängts, gäller samma villkor för förlängning och uppsägning.