PixelImage
Du kan filtrera bland förmånerna och se endast dem som är aktuella i den ort som du är intresserad av genom att ange ett postnummer eller ett ortnamn i fältet ovan.

Stöldmärkning och stöldskydd

Ny förmån hos Svenska Stöldskyddsföreningen för alla som har Serviceavtal. 
Förmånen innebär rabatt på stöldmärkning och stöldskydd för de gemensamma byggnaderna och egendomen. 

Säkerhetskonsult som ger råd till samfälligheten

SSF:s säkerhetskonsulter kan erbjuda en rad tjänster för att se över och åtgärda säkerheten i samfälligheten, exempelvis genom att se över skalskyddet på gemensamma byggnader och lämna åtgärdsförslag. 

Stöldskyddsmärkning för samfällighetens egendom 

Samfälligheten äger ofta en rad olika verktyg och maskiner. För att minska risken för stöld av dessa bör de märkas upp. Märkta föremål är mindre attraktiva och svårare att avyttra för tjuven och möjligheten att återfå förlorad egendom ökar om märkningen är spårbar till ägaren.
Se även från kategorin "Rabatter"