PixelImage

Inredning

Rådgivning i samtliga inredningsfrågor samt projektering av mindre om- och tillbyggnader inklusive köks- och badrumsplanering. Arkitekt Eva Sape svarar på dina inredningsfrågor.

InredningRådgivarens specialitet avser såväl arkitektur, gestaltning och planlösningar för permanenta småhus som utformning av sommarhus, torp, uterum, lusthus och poolanläggningar.

För projektering efter den kostnadsfria rådgivningen kan överenskommelse träffas om ett för dig som medlem förmånligt fast pris. 

Ställ fråga via telefon

Du ställer din fråga via telefon onsdagar kl. 8-10. Ring 019-611 40 19 eller 0707-95 40 19.

Faxa in dina frågor

Du kan också faxa dina frågor till 019-611 40 20.

OBS! Kom ihåg att ha ditt medlemsnummer tillhands. Du hittar medlemsnumret på ditt medlemskort.