PixelImage

Villaägarnas Samarbetsadvokater

Villaägarnas Samarbetsadvokater

När du anlitar någon av Villaägarnas Samarbetsadvokater får du inte bara en lägre timtaxa än normalt. Du får också kontakt med en advokat som är kvalitetsgranskad av Villaägarna.

Samarbetsadvokater 410x220

Villaägarna samarbetar med ett 80-tal advokatbyråer runt om i landet. Som medlem har du rätt till ett fritt första telefonsamtal i upp till en timme per ärende. Advokaterna är genomgående kunniga inom det fastighetsrättsliga området och har däröver ofta kunskaper inom en mängd andra rättsområden.

Maxtaxa

De flesta av Villaägarnas advokater har idag skrivit under ett avtal, som innebär att de högst får debitera en timtaxa som ligger i nivå med gällande rättsskyddstaxa. Rättsskyddstaxan är den ersättning som du kan få från ditt hemförsäkringsbolag för att anlita ett ombud, om du hamnat i en tvist som kan prövas vid allmän domstol. Rättsskyddstaxan för 2015 är 1 628 kr/tim inkl moms. Det är flera hundralappar under den taxa som normalt debiteras av advokater, särskilt i de större städerna.

Kvalitetskontroll

En fördel med att anlita Villaägarnas advokater, förutom den rent ekonomiska, är att vi alltid gör en kvalitetskontroll innan vi tecknar avtal med advokaterna ifråga. Om det skulle visa sig att någon advokat inte håller måttet under avtalsperioden, sägs avtalet upp. Skulle problem uppstå när någon medlem anlitar våra samarbetsadvokater, försöker kontaktansvarig jurist inom Villaägarna hjälpa till att reda ut frågan genom samtal med såväl berörd advokat som medlem.

Kontakt

Kontakt med Villaägarnas Samarbetsadvokater sker genom vår rådgivningsavdelning. Rådgivningen når du på telefon 010-750 01 00.

Kom ihåg att uppge att du är medlem när du kontaktar våra samarbetsadvokater!

Se även:
Villaägarnas Medlingsinstitut

Villaägarnas Juristbyrå

Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.
Kommentarer
regler. Jag godkänner att Villaägarna hanterar mina uppgifter enligt Personuppgiftslagen.
Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.

Sorteringsordning Nyast först |  Äldst först |  Högst betyg

 • Terese Wallinder Inlägg : 18
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Terese Wallinder 2015-04-01
  Hej Uno,
  För att få information om uppföljningen av advokatbyrån har du möjlighet att ringa vår växel och be att få tala med vår jurist som är kontaktperson för våra samarbetsadvokater.
 • Ulf Unosson Inlägg : 1
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Ulf Unosson 2015-03-26
  Emotser med intresse vad er uppföljning med den passiva advokatbyrån innebär!
 • Terese Wallinder Inlägg : 18
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Terese Wallinder 2015-02-16
  Jag beklagar att advokatbyrån du fått kontaktuppgifter till inte kontaktat dig. Vi följer upp detta med advokatbyrån.

  Normalt kan vi förmedla kontakter till en samarbetsadvokat när det gäller uppdrag avseende fastighetsköp i Sverige. Du skriver att du ville ha hjälp med att upprätta ett kontrakt avseende köp i utlandet. För att upprätta avtal avseende köp i utlandet krävs mycket goda kunskaper i just det landets rättssystem.

 • Terese Wallinder Inlägg : 18
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Terese Wallinder 2015-02-16
  Vi har inte möjlighet att alltid kunna hänvisa till en samarbetsadvokat med landspecifik kunskap oavsett vilket utländskt rättssystem ett juridiskt ärende gäller.

 • Terese Wallinder Inlägg : 18
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Terese Wallinder 2015-02-16
  Genom att Villaägarna är medlem i UIPI, en internationell sammanslutning av nationella organisationer för privatfastigheter, kan du som medlem i Villaägarna i vissa fall få juridisk rådgivning i fastighetsrättsliga frågor utomlands. Kontakta vår rådgivning på radgivning@villaagarna.se eller 010-750 01 00 för att höra efter om det är möjligt i ditt fall.

  Med vänlig hälsning
  Terese Wallinder
  Chef Rådgivningsavdelningen
 • Ulf Unosson
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Ulf Unosson 2015-02-15
  Hjälp från jurist - ett stort skämt?
  Vi behövde hjälp med kontrakt för köp av hus/lägenhet utomlands.
  Jag fick namnet på två advokatbyråer (av Pia Bazzi på Villaägarna): GBGs advokatbyrå och Advokatfirman Thomas Lindqvist AB GBG.
  Den förstnämnda firman svarade ganska snabbt att man inte kunde hjälpa oss.
  Till Advokatfirman Thomas Lindqvist har jag skickat 3 påminnelser (start 20 aug 2014) utan att de ens har hört av sig.
  Här kan man nog skriva: Helt Värdelös medlemsförmån!?

 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2015-01-27
  Hej Anonym,
  Villaägarnas jurister har inte möjlighet att besvara frågor i kommentarer. Välkommen med din fråga här: http://www.villaagarna.se/Radgivning/Hitta-svar/Skapa-fraga/.
  /Carola, Villaägarna
12