PixelImage

Medlemsfråga

Lagfartskostnad vid avstyckning?

Anonym 2013-03-22
Juridik

Vi har köpt en fastighet som är en del av en tidigare skogsfastighet på ca 100 ha. Köpeskillingen på vår del är 154 5000 kr. Vi räknade därför med att kostnaden för vår lagfart skulle bli ca 23175 kr.

När vi fick räkningen från inskrivningsmyndigheten så var den på närmare 39 000kr. Kan det vara så dumt att vi fått betala 1,5% på taxeringsvärdet från i fjol som då var på den gamla fastigheten (100 ha)? Vår del har behållit stamfastighetens beteckning.

Det känns i så fall som om vi får betala för något vi inte köpt.

154 visningar
0 kommentarer

Medlem? Logga in och se svaret nu
Klicka här för att logga in och se expertsvaret direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.
Ej medlem? Se expertsvaret under 24 timmar! Klicka här.

 • Rådgivare svarar

  expert
  expert

  Ämnesområden: Rådgivning

  2013-03-27

  Då privatperson - fysisk person - genom köp (eller därmed jämförligt förvärv), förvärvar fast egendom debiteras s k stämpelskatt (populärt kallad lagfartskostnad). Denna skatt uppgår till 1,5 % och beräknas på köpeskilling eller taxeringsvärde (det som är högst). I fall då juridisk person genom köp förvärvar fast egendom debiteras 4,25 % i stämpelskatt. Det debiterade belopp du anger - ca 39 000 kr - stämmer avseende debiteringen varken för fysisk eller juridisk person i förhållande till den köpeskilling du anger. IM måste därför ha använt annat underlag vid sitt beslut avseende fastställande av stämpelskatt.

  Vid avstyckning finns inget åsatt taxeringsvärde avseende den avstyckade (nybildade) fastigheten. I sådant fall kan IM, om de anser att köpeskillingen inte på ett realistiskt sätt motsvarar det värde som skatten bör beräknas på, begära in ett värdeintyg avseende fastigheten. I ditt fall har uppenbarligen inte detta skett, utan det underlag som skatten har beräknats på är okänt för dig. Beslut om stämpelskatt är ett beslut som kan överklagas av den som är berörd av detsamma. Innan du överklagar, bör du vända dig till IM och efterhöra vilket underlag som skatten har beräknats på.

  Om du läser en fråga som någon annan har ställt, tänk då på att svaret kanske inte är tillämpligt i ditt fall, då förutsättningarna kan skilja sig åt.