PixelImage

Medlemsfråga

Placering av sopkärl och brevlåda

Anonym 2012-09-17
Juridik

Vad säger lagen betrfännde placering av en fastghetsägares Sopkärl och brevlåda.
Enligt min uppfattning skall kärl och brevlåda vara placerad på fastghetens tomt och vid tomtgränsen.
Kan placeringe ske på ett vägområde dvs på en grönområde i anslutning till körbana för motorfordon/cykelväg/gångväg?

Vad händer juridiskt om en olycka uppstår när jag inte har rätt att placera dessa kärl/brevlåda på annans mark?

273 visningar
1 kommentar

Medlem? Logga in och se svaret nu
Klicka här för att logga in och se expertsvaret direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.
Ej medlem? Se expertsvaret under 24 timmar! Klicka här.

 • Rådgivare svarar

  expert
  expert

  Ämnesområden: Rådgivning

  2012-09-17

  Det finns ingen explicit lag om placering av sopkärl och brevlåda. Däremot finns det ex vis arbetsmiljörättslig lagstiftning och -riktlinjer som anger att fordon - ex vis sopbil - inte skall framföras på sådant sätt och på sådana vägar att risk för annan uppkommer. Det är ex vis vanligt att sopkärl fått flyttas längre bort från fastigheten (permanent eller i samband med tömning) sedan denna arbetsmiljöfråga uppmärksammats eller större och mer ändamålsenliga fordon kommit till användning.

  Svaret på din fråga får därför bli att den som anvisar plats för uppställning av sopkärl / utplacering av brevlåda, på förfrågan skall kunna visa att rätt till den utpekade placeringen föreligger.

  Om du läser en fråga som någon annan har ställt, tänk då på att svaret kanske inte är tillämpligt i ditt fall, då förutsättningarna kan skilja sig åt.

Sorteringsordning Nyast först |  Äldst först |  Högst betyg

 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2013-10-23
  Behöver samfälld vägförening något servitut från min sida, innan
  föreningen har tillträde till min tomts inre mark mot gränsområdet för vägunderhåll?