PixelImage

Medlemsfråga

Ledningsrätt

Tomas Eriksson 2012-09-02
Juridik

Hej,

Det här är fortsättning på tidigare fråga ( http://www.villaagarna.se/Radgivning/Alla-fragor/2012/Juli/Tvangsanslutning-vatten--avlopp/)

Nu begär de "Förtida tillträde" till min mark och påbörjar "Ledningsrätt".
Det innebär att de börjar arbeta och gräva på min tomt och löser det juridiska efteråt. Ersättningen säger de kommer utifrån vad Lantmäteriets officialvärdering, jag har alltså inget att säga till om?
Det jag läst mig till att jag kan göra är att begära "Förtida ersättning" då de begär förtida tillträde. Då ersättningen inte är satt tänker jag begära ett oskäligt högt belopp som de är skyldiga att betala ut (99.000 SEK). Jag får sedan återbetala mellanskillnaden mot vad ersättningen faktiskt blir. Detta gör jag för att markera att de inte använder en demokratisk eller rättvis process/ersättning.

Finns det några sätt jag kan påverka ersättningen?
Att få drygt 1000 sek för att de gräver 8m bred gata över min trädgård och där jag inte får bygga/plantera efteråt tycker jag är Nordkorea-stil.
En ersättning runt 20-30 tusen SEK hade varit närmare något som kan godtas. Är det rimligt?

Detta gäller alltså ledningsrätt, de tänker inte använda servitut.

mvh
/Tomas Eriksson

412 visningar
0 kommentarer

Medlem? Logga in och se svaret nu
Klicka här för att logga in och se expertsvaret direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.
Ej medlem? Se expertsvaret under 24 timmar! Klicka här.

 • Rådgivare svarar

  Ämnesområden:

  2012-09-06

  Lantmäterimyndigheten får medge att tillträde sker utan hinder av att fastighetsbildningsbeslutet har vunnit laga kraft, om det på grund av särskilda omständigheter är lämpligt. Lantmäteriet ska i ett sådant fall på yrkande av fastighetsägaren föreskriva att den tillträdande ledningsrättshavaren innan det förtida tillträdet sker ska utge förskott på den ersättning som fastställs slutligt senare. Om det är uppenbart att den ersättning som den tillträdande har att utge blir obetydlig ska dock lantmäteriet inte besluta om förskott.

  Att lantmäteriet ska föreskriva att den tillträdande ledningsrättshavaren ska utge förskott innebär inte att lantmäteriet är bundet att besluta om det belopp du yrkar att förskottet ska bestämmas till. Enligt reglerna får inte heller den slutliga ersättningen bestämmas till ett lägre belopp än förskottet.

  Vidare gäller också att den tillträdande ledningsrättshavaren hos länsstyrelsen ska ställa säkerhet för den ytterligare ersättning som kan komma att fastställas samt för det skadestånd som kan komma att utgå om beslutet ändras.

  Vi har dock inte möjlighet att ha närmare synpunkter på vilket ersättningsbelopp som är rimligt i ett enskilt fall.

  Om du läser en fråga som någon annan har ställt, tänk då på att svaret kanske inte är tillämpligt i ditt fall, då förutsättningarna kan skilja sig åt.