PixelImage

Medlemsfråga

Akutåtgärder vid samägande

Leif Johansson 2012-06-17
Juridik

Hej
Enligt samägandelagen måste allt som utförs rörande fastigheten/tomten alla vara eniga om. Förutom en Akut åtgärd. Vi har nu diskussioner om vad som är Akut. Förmodar att ett vattenläckage eller liknande som kan medföra annan skada räknas dit. Även nedfallet träd/grenar. Fönsterskada som medför snöinträngning. Nu diskuterar vi om:
1. En altan vars ena bärande stolpe upptäcktes vara genomrutten samt hade det spridit sig så hela syllen var rutten. Allt revs ned och byggdes upp till enklare standard men detta godtogs inte som en Akutåtgärd.
2. Vindskivor som var dåliga pga dåligt underhåll så några fick bytas ut men en del räckte med att skrapa och måla. Detta skulle räknas som Akutåtgärd.
3. Ett barnbarn kände sig i somras dålig av vistelsen i en ombyggd uthusbod. I vintras revs golvet och väggarna upp. Det visade sig vara fullt med mögel. Allt åtgärdades under en månad och skulle betraktas som Akutåtgärd. Detta är en sommarbostad och nyttjades varken vinter/vår. Huvudsaken är väl att det inte sprider sig mer.
Vänligen klargör för mig vad som kan betraktas som en Akut sak som måste åtgärdas omedelbart utan delägarnas samtycke och kan belastas de övriga samägarna.
Tack för hjälpen

165 visningar
0 kommentarer

Medlem? Logga in och se svaret nu
Klicka här för att logga in och se expertsvaret direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.
Ej medlem? Se expertsvaret under 24 timmar! Klicka här.

 • Rådgivare svarar

  expert
  expert

  Ämnesområden: Rådgivning

  2012-06-19

  Precis som du skriver är utgångspunkten att samtliga delägare måste vara överens om åtgärder som ska vidtas på fastigheten. I 2 § samäganderättslagen står dock att åtgärd ”som för godsets bevarande tarvas och ej tål uppskov” får vidtas av övriga delägare utan hinder av att någon delägare inte kan deltaga till följd av sjukdom, frånvaro eller annan orsak.

  Det finns knappt några domstolsavgöranden från högre instans där det prövats vilka åtgärder som får vidtas utan samtliga delägares samtycke, varför det är svårt att närmare ange gränserna för vad som egentligen får göras. Det handlar också om bedömningar som görs i det enskilda fallet. Kravet för att en åtgärd ska få vidtas utan samtycke är dock att egendomen kommer att förstöras helt eller delvis om man inte vidtar en åtgärd omgående. Därför faller sannolikt inte de åtgärder du beskriver inte ramen för vad en delägare har rätt att genomföra dem utan samtliga delägares samtycke. Kommer man inte överens angående sådana åtgärder har man dock möjlighet att ansöka hos tingsrätten att egendomen ska omhänderhas av en god man. Det är möjligt att utse en delägare som god man.

  Om du läser en fråga som någon annan har ställt, tänk då på att svaret kanske inte är tillämpligt i ditt fall, då förutsättningarna kan skilja sig åt.