PixelImage
Sök bland frågor & svar
CWPID:3add78e4-e691-e511-80db-0050568464be
Hittar du inte vad du söker efter? Ställ en fråga till våra experter här!

Medlemsfråga

Akutåtgärder vid samägande

Leif Johansson 2012-06-17
Juridik

Hej
Enligt samägandelagen måste allt som utförs rörande fastigheten/tomten alla vara eniga om. Förutom en Akut åtgärd. Vi har nu diskussioner om vad som är Akut. Förmodar att ett vattenläckage eller liknande som kan medföra annan skada räknas dit. Även nedfallet träd/grenar. Fönsterskada som medför snöinträngning. Nu diskuterar vi om:
1. En altan vars ena bärande stolpe upptäcktes vara genomrutten samt hade det spridit sig så hela syllen var rutten. Allt revs ned och byggdes upp till enklare standard men detta godtogs inte som en Akutåtgärd.
2. Vindskivor som var dåliga pga dåligt underhåll så några fick bytas ut men en del räckte med att skrapa och måla. Detta skulle räknas som Akutåtgärd.
3. Ett barnbarn kände sig i somras dålig av vistelsen i en ombyggd uthusbod. I vintras revs golvet och väggarna upp. Det visade sig vara fullt med mögel. Allt åtgärdades under en månad och skulle betraktas som Akutåtgärd. Detta är en sommarbostad och nyttjades varken vinter/vår. Huvudsaken är väl att det inte sprider sig mer.
Vänligen klargör för mig vad som kan betraktas som en Akut sak som måste åtgärdas omedelbart utan delägarnas samtycke och kan belastas de övriga samägarna.
Tack för hjälpen

336 visningar
Ikon hus
Medlem? Logga in och se svaret nu
Klicka här för att logga in och se expertsvaret direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.
Ikon lampa
Ej medlem? Se expertsvaret under 24 timmar! Klicka här.
Notera - vill du även se och ladda ner våra dokument - så måste du vara inloggad medlem.