PixelImage

Medlemsfråga

Vems ansvar vid olycka?

Ingela Alm 2012-12-16
Juridik

Hej,

Vi äger en privat villafastighet där vi själva inte bor eller är mantalsskrivna. Hela fastigheten är uthyrd till hyresgäst. Uthyrningen är helt privat. Vem har det lagliga ansvaret för t.ex. en halkolycka som orsakas en besökare till hyresgästen? Är det vi som fastighetsägare, hyresgästen eller besökaren? Det ingår inte något avtalad skötsel eller daglig service från vår sida i hyresavtalet, "vaktmästare" eller liknande.

Mvh, Ingela

90 visningar
0 kommentarer

Medlem? Logga in och se svaret nu
Klicka här för att logga in och se expertsvaret direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.
Ej medlem? Se expertsvaret under 24 timmar! Klicka här.

 • Rådgivare svarar

  expert
  expert

  Ämnesområden: Rådgivning

  2013-01-10

  Hej Ingela!

  Av bl.a. plan- och bygglagen och väglagen följer att kommunen ska sköta vinterväghållningen av gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser som finns upptagna i detaljplan med kommunalt huvudmannaskap. Snöröjning inbegrips i väghållning och ska utföras på ett sådant sätt att den hindrar uppkomsten av olägenheter för människors hälsa och tillgodoser skäliga krav på trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunen har möjlighet att bestämma att viss renhållning och vinterväghållning ska föras över på fastighetsinnehavare. Den möjligheten gäller för gångbana eller annat för gångtrafiken behövligt område utanför fastigheten. Endast sådan skyldighet som annars skulle ligga på kommunen kan föras över på fastighetsinnehavare. Sådan gångbana som fastighetsägaren ålagts att sköta behöver inte ligga i direkt anslutning till fastighetsgränsen.

  Huvudregeln för skötseln vid uthyrning är att en hyresvärd är skyldig att hålla hyreslägenheten, i det här fallet småhuset, i ett sådant skick att den går att användas som det var tänkt och vad som man normalt kan förvänta sig av en normal bostadslägenhet. Samma sak gäller för gemensamma utrymmen. Undantag från detta regleras i så fall utifrån vad som har avtalats.

  Du skriver att ni inte har någon ”avtalad eller daglig service” i hyresavtalet. Det är lite oklart vad du menar, men generellt är det nog så att det uttryckligen måste stå i avtalet att hyresgästen har ansvaret för snöröjningen av fastigheten, annars förutsätts fastighetsägaren ha det. Finns det ingen sådan skrivning i avtalet så är det alltså fastighetsägaren som har ansvaret om en besökare till fastigheten halkar.

  Om du läser en fråga som någon annan har ställt, tänk då på att svaret kanske inte är tillämpligt i ditt fall, då förutsättningarna kan skilja sig åt.