PixelImage

Medlemsfråga

Ansvar vid halkolycka?

Anonym 2012-12-09
Juridik

Vi har en ganska lång infartsväg till vårt hus. Kan jag sätta upp en skylt med texten "Ingen halkbekämpning! Tillträde sker med eget ansvar!" eller motsvarande för att slippa skadeståndskrav om någon går på vägen och in på vår gårdsplan och halkar? Det är sällan någon annan än vi som går på vägen och halkbekämpningen blir på så sätt väldigt omfattande procedur och för det mesta i helt onödan (ingen gångtrafik, endast bilar).

133 visningar
0 kommentarer

Medlem? Logga in och se svaret nu
Klicka här för att logga in och se expertsvaret direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.
Ej medlem? Se expertsvaret under 24 timmar! Klicka här.

 • Rådgivare svarar

  Ämnesområden:

  2012-12-11

  För att du ska bli skadeståndsansvarig krävs att det bedöms ha varit oaktsamt av dig att underlåta halkbekämpningsåtgärder. Bedömningen om du varit oaktsam får göras i varje enskilt fall utifrån följande utgångspunkter:
  - risken för skada
  - den sannolika skadans storlek
  - möjligheterna att förekomma skadan och
  - den handlandes möjligheter att inse risken för skada.

  Du blir inte automatiskt befriad från skadeståndsskyldighet för att du sätter upp en varningsskylt. Med högre sannolikhet för skada och ju större skador som kan uppkomma, desto högre krav ställs på att åtgärder ska vidtas för att förekomma att en skada inträffar. I sammanhanget ska dock också vägas in kostnaderna och olägenheterna, som är förknippade med åtgärderna för att undvika skadan.

  Genom att upplysa om att inte någon halkbekämpning sker ger du eventuella besökare ökad insikt om risken för skada, vilket ska vägas in vid oaktsamhetsbedömningen. Samtidigt är en varningsskylt inte till någon hjälp för t ex synskadade eller barn som inte lärt sig läsa ännu.

  Om du läser en fråga som någon annan har ställt, tänk då på att svaret kanske inte är tillämpligt i ditt fall, då förutsättningarna kan skilja sig åt.