PixelImage

Medlemsfråga

Dålig lukt fritidshus

Patrik Palmqvist 2011-06-10
Byggnadsteknik

Hej! köpt fritidshus/torpargrun 2008, sedan dag ett kännt sommarstugelukt och gjorde analys/Polygon AB med bif.provsvar enligt nedan.Ingen synbar fukt i torpargrunden.har även mätt värdena som varit ok. Drenering gjordes 2005. Huset byggt 1965.Sommarstugelukt kändes också av förra ägaren som bodde där mellan 2002-2008.Vad kan man göra förutom att byta golv väggar osv som är kostsamt. Vädra vädra vädra? Skaffa fler fläktar, har idag en badrumsfläkt som går 24 h.Har en liten son på 2 år och det är honom man är orolig för, själv är man snart gammal gubbe..;-)//
MVH/Patrik Palmqvist
Objekt: Lybecks Björkväg 4
Vår märkning: S2011-0301 till S2011-0302
Indikering S2011-0301
Entré
S2011-0302
Kök
Mikrobiell status Avvikande Avvikande
Fuktmarkörer Avvikande Avvikande
Kemiska emissioner Avvikande Normal med anm.
Trafikavgaser Normal Normal
Lukt från träskydd Avvikande Avvikande
Effekt av ventilation Avvikande Avvikande
Provbedömning:
Analysresultatet för båda prvpunkterna indikerar avvikande mikrobiell status genom förekomst
av de kemiska ämnena dimetyldisulfid och 3-metyl-1-butanol som kan produceras av
mikroorganismer.
Luftprofilerna indikerar även på avvikande fuktmarkörer från golvkonstruktion och/eller fuktiga
isoleringsmaterial genom förekomst av 2-etyl-1-hexanol, 1-butanol och 2-heptanon. 2-etyl-1-
hexanol indikerar på fuktskador i golvkonstruktionen. Fukt från underliggande golvkonstruktion
kan bidra till att golvlim och mjukgörare i plastmattor bryts ned varvid bland annat 2-etyl-1-
hexanol bildas.
Effekt av ventilation är avvikande för båda provpunkter genom förekomst av en högre mängd
kemiska emissioner i luften. För provpunkt ”Entré” är även innehållet i dessa kemiska emissioner
avvikande genom förekomst av en högre halt texanol (filmbildare i latexfärg), medan för
provpunkt ”Kök” är kemiska emissioner normal med anmärkning genom förekomst av en något
högre halt texanol i luften.
Lukt från träskydd är avvikande för båda provpunkterna genom förekomst av pentakloranisol
(ämnet kan uppfattas som en mikrobiell lukt). Om det finns antydningar till dålig lukt i lokalerna
är det sannolikt att förekomsten av ämnet är huvudorsaken till de upplevda problemen.
Fil.Dr. Janne Lager
Information
Kompletteringsrapport med halter kan fås mot gällande

6047 visningar