PixelImage

Medlemsfråga

Tvist staket, häck

Anonym 2010-01-01
Juridik, Trädgård
693 visningar
0 kommentarer

Medlem? Logga in och se svaret nu
Klicka här för att logga in och se expertsvaret direkt. Som medlem i Villaägarna får du kostnadsfri rådgivning inom bland annat juridik, byggnadstekinik, arkitektur, lantmäteri, boendeekonomi, energi, vvs och trädgård.
Ej medlem? Se expertsvaret under 24 timmar! Klicka här.

 • Rådgivare svarar

  expert
  expert

  Ämnesområden: Rådgivning

  2011-03-02

  Ett staket av normal beskaffenhet eller en häck behöver man inte söka bygglov för, man behöver inte heller tillfråga grannarna. För plank däremot krävs i princip bygglov. Det är vanligt att grannar sätter upp ett gemensamt staket eller en häck i tomtgräns. Om man inte kunnat komma överens om att sätta staketet i tomtgräns, rekommenderar vi att man sätter det så pass långt in på sin egen tomt att man kan bygga och underhålla det utan att behöva gå in på grannens tomt. Om man vill plantera en häck bör man dessutom tänka på att den skall ha plats att växa och att kommunen kan ha trafiksäkerhetsföreskrifter som endast medger en viss höjd på häcken. Det finns också vissa hänsynsregler i lagen. I jordabalken står att man vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom skall ta skälig hänsyn till omgivningen. Här finns också regler om att man får ta bort rötter och grenar som tränger in på fastigheten. I plan- och bygglagen står det att tomter skall hållas i vårdat skick och skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer, och så att risken för olycksfall begränsas. Ett exempel på detta skulle kunna vara att vegetationen växer så högt att den i oacceptabel grad skuggar grannens tomt.

  Om du läser en fråga som någon annan har ställt, tänk då på att svaret kanske inte är tillämpligt i ditt fall, då förutsättningarna kan skilja sig åt.