PixelImage

Tomthyrorna på Sandhamn höjs tiofalt på ett år

2011-05-17

Dick Carlsson är fastboende på Sandhamn i Stockholms skärgård, men kan tvingas flytta när Värmdö kommuns nya tomthyror blir verklighet. Familjen får räkna med tio gånger högre hyra än idag.

Hus på Värmdö där ägaren hotas av kraftigt höjd tomträttshyra

Dick Carlsson bor permanent på Sandhamn, uppe på ön, utan havsutsikt. Marken som huset står på ägs av Värmdö kommun och är en tomträtt, som Dick betalar tomthyra (tomträttsavgäld) för. I nuläget är hyran på 5 624 kr per år.

Nästa sommar vill Värmdö kommun höja hyran till 58 567 kr om året, i 10 år framöver. Det är en höjning som familjen inte klarar av att betala.

I många andra kommuner, även på andra håll i Värmdö kommun, får de boende köpa loss marken som deras hus står på. Men inte på Sandhamn.

– Värmdö kommun sätter de boende på Sandhamn i en rävsax. Man nekar till att låta de boende friköpa sina tomter och chockhöjer samtidigt hyrorna. Har man inte råd att betala hyreshöjningen tvingas man sälja sitt hem och flytta, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Värmdö kommun har omkring 10 tomträtter totalt (på öarna Sandhamn och Runmarö) och några stycken i Gustavsberg. Tomträttshavarna i Gustavsberg får friköpa marken för 50 procent av marktaxeringsvärdet. Därför har nästan alla tomträtterna i Gustavsberg sålts - det finns bara 3 kvar. De flesta passade dessutom på att friköpa före 2009 års taxering som ledde till mycket kraftiga höjningar av marktaxeringsvärdet.

– En kommun som vill lösa problemet så att människor kan bo kvar, kan göra det. Om det finns politisk vilja. Om Sandhamn hade tillhört Stockholms eller Göteborgs kommun hade Dick Carlssons nya tomthyra hamnat runt 26-27 000 kr. Skillnaden i hyra beror bara på att kommunerna har olika regler. Dessutom måste man ge tomträttshavarna rätt att friköpa. Om man inte gör det borde hyran sättas betydligt lägre, säger Lena Södersten.

Villaägarnas Riksförbund anser att lagstiftningen som reglerar tomträttssystemet behöver förändras med uttryckligt mål att skapa ökad trygghet för tomträttshavare. Till exempel behöver marktaxeringsvärdena kopplas loss från tomthyrorna. I Norge använder man konsumentprisindex istället och har en lagstadgad rätt att friköpa sin tomt. I Sverige tvingas tomträttshavare att flytta om de inte klarar höjningarna.

- Justitieministern har lovat en lagöversyn under denna mandatperiod. Något sådant arbete har ännu inte påbörjats. Dick Carlssons situation visar hur angeläget det är att lagen ändras.

Mer om samma ämne

<object width="410" height="257"><param name="movie" value="http://svt.se/embededflash/2427677/play.swf"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><embed src="http://svt.se/embededflash/2427677/play.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="sameDomain" width="410" height="257"></embed></object>

Läs mer om Villaägarnas syn på behovet av ny lagstiftning