PixelImage

Stora skillnader i småhusens driftskostnader i Sverige

2015-02-21

Tjörn är Sveriges dyraste kommun för den som vill bo i småhus. Där betalar en småhusägare 72 200 kronor om året för drift och underhåll av sitt hus. Det är nästan 15 000 kronor mer än i Boden, där landets lägsta driftskostnader återfinns. Det visar en ny undersökning från Villaägarna.

Till skillnad från hyresgäster betalar småhusägare själva för byggnadens driftskostnader. Dessa skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner. Skillnaderna beror på att priserna för bland annat elnät, VA och sophämtning varierar. Huvudorsaken till att driftskostnaderna skiljer sig åt är variationer i VA-avgifter, elnätavgifter och fastighetsskatt.

- Den som flyttar till småhus utan att kontrollera boendekostnaderna kan få en obehaglig överraskning, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund.

Småhusägarnas driftskostnader styrs i stor utsträckning av politiska beslut. Avfalls- och VA-taxor sätts av kommunen, fastighetsskatten av riksdagen och elräkningen av regering och myndigheter.

- En ensam småhusägare har svårt att påverka de politiska beslut som styr driftskostnaderna. Kommunpolitikerna har inte heller full kontroll över saken alla gånger. Ibland handlar det främst om hög fastighetsskatt som bestäms av det godtyckliga taxeringsvärdesystemet. Vad gäller de kommunala taxorna, hoppas vi att vår statistik kan få kommuner att lära av varandra att pressa kostnaderna, säger Jakob Eliasson.

I många kommuner finns flera elnätbolag. Tabellen redovisar statistik från det största i respektive kommun. I rapporten redovisas källor och hur statistiken behandlats.

Så dyra är driftskostnaderna i din kommun

Elva kommuner ingår inte i Villaägarnas studie över driftskostnader för småhusägare: Alingsås, Falköping, Färgelanda, Heby, Knivsta, Lekeberg, Malung-Sälen, Partille, Sala, Sollentuna, och Åsele.