PixelImage

Så luras konsumenter av nya dräneringsmetoden

2016-04-03

Företag som marknadsför produkter med löften om att lösa problemet med fukt i källaren med hjälp av elektroosmos blir allt vanligare på marknaden. Men avancerat bluffmakeri är svårt att genomskåda för konsumenterna, mycket svårare än de dörrknackande platt- och asfaltsläggarna, som många har blivit lurade av.

Elektroosmossystemen syns ofta i annonser och på bomässor. De presenteras av förtroendeingivande försäljare. Broschyrer och webbsidor är professionellt upplagda. Produkten marknadsförs som smartare, bättre och dessutom billigare än traditionell dränering. Inga uppgrävda rabatter, eller förstörda gräsmattor. Att sedan allt arbete sker inifrån källaren och bara tar någon enstaka dag gör inte saken sämre.

Erbjudandena kryddas ofta med trygghetsgarantier, att utrustningen demonteras och att kunden får pengarna tillbaka om inte väggarna har blivit torrare inom viss tid.

- Upplägget innebär att elkablar monteras på de fuktiga väggarna. Sedan förses ofta väggarna med vad som ibland benämns som en specialcement för att optimera den elektriska ledningsförmågan till murverket. En kontrollbox sätts upp och kopplas till ett eluttag. Sedan sägs elektriska pulser driva ut fukten från källaren till jorden utanför huset. Fast det fungerar överhuvudtaget inte för att dränera källare och är en ren bluff. När hela upplägget i övrigt verkar så lovande, är det dock lätt att bli lurad, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert hos Villaägarna (bilden).

En konsument kan ha svårt att förstå att elektroosmotisk omdränering inte fungerar för att få bort vatten i källarväggarna.

- Samtidigt med att elektroosmosföretagen sätter upp sina system, vidtar de ofta andra åtgärder som att ventilera källaren, rensa bort rötter i dräneringssystemet och byta ut defekta stuprör. Det här minskar fukten i källare, fast konsumenten tror att det beror på elektroosmossystemet, säger Johan Smeds.

Elektroosmosföretagen använder sig även av hydrofoberad renoveringsputs som helt enkelt kapslar in fukten i väggen, så att det samtidigt kan vara fuktigt inuti väggen, men ändå torrt på källarväggens insida.

- Hydrofoberad renoveringsputs är ovanlig, så jag kan förstå att många konsumenter luras att tro att källarvägarna har blivit torra. Kontrollerar man fukten i källaren med en kapacitiv fuktindikationsmätning, där man endast mäter på källarväggens yta, inte med givare inuti i källarväggen, så är det svårt för en konsument att upptäcka att fukten är kvar i väggarna. Då är det inte heller lätt att få pengarna tillbaka på garantin, avslutar Johan Smeds.

Mer information om elektroosmos

Bilaga med mer utförlig information om elektroosmossystemen